nieuws

Aanwas bevolking verdubbelt

Data en technologie

De nieuwbouwopgave voor woningen is weer wat groter geworden getuige de jongste demografische cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Aanwas bevolking verdubbelt

De Nederlandse bevolking is in het eerste kwartaal van 2019 sneller gegroeid dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er kwamen ruim 24 duizend mensen bij, bijna twee keer zo veel als in het eerste kwartaal van 2018.

Buitenlandse migratie

In de eerste drie maanden van 2019 schreven zich ruim 61 duizend mensen vanuit het buitenland in bij een Nederlandse gemeente. Daarnaast vertrokken zo’n 36 duizend personen. Per saldo kwamen er daardoor 25 duizend mensen bij door buitenlandse migratie. De grootste groep nieuwkomers wordt gevormd door Polen. Ook migranten met een Indiase, Syrische of Oost-Europese achtergrond behoren al enkele jaren tot de sterkst groeiende herkomstgroepen.

Minder sterfte

In totaal kwam de bevolkingsgroei iets lager uit doordat er ruim 770 mensen meer overleden (bijna 41 duizend) dan dat er kinderen geboren werden (bijna 40 duizend). Vorig jaar was dit verschil groter. Toen overleden er bijna 46 duizend mensen in het eerste kwartaal, terwijl er ongeveer evenveel kinderen geboren werden als dit jaar.

Natuurlijke aanwas

In het eerste kwartaal van 2019 kwam de natuurlijke aanwas, het saldo van geboorte en sterfte, met ruim -750 licht negatief uit. Een jaar eerder was dat nog -6 duizend. Toen was de sterfte relatief hoog, en overleden ongeveer 5 duizend meer mensen dan in het afgelopen kwartaal. Het aantal geboorten was vrijwel gelijk.

Sinds 2013 worden er naar verhouding weinig kinderen geboren, rond de 170 duizend per jaar. In 2001, toen de bevolkingsgroei in het eerste kwartaal net zo groot was als nu, waren dat er nog zo’n 200 duizend.

Reageer op dit artikel