nieuws

‘Genoeg ruimte voor meer groen in Amsterdam’

Data en technologie Premium

Het Amsterdamse databedrijf Matrixian Group heeft door middel van het integreren van beschikbare data gevisualiseerd op welke locaties Amsterdam het beste vergroend kan worden.

‘Genoeg ruimte voor meer groen in Amsterdam’

Grote kansen liggen bij het aanleggen van groene daken en het plaatsen van bomen in de stad. Vergroening is van belang door het steeds voller worden van steden en de daardoor stijgende temperatuur in de stad. Daarnaast zijn er talloze andere voordelen zoals duurzaamheid, gezondheid, verbeterde luchtkwaliteit, esthetische schoonheid en waardestijging …