nieuws

Vooral gezinnen verhuizen minder

Data en technologie

Na jaren van toename van het aantal verhuizingen is in 2018 het aantal mensen in Nederland dat is verhuisd afgenomen.  Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vooral gezinnen verhuizen minder

In 2018 verhuisden 1,79 miljoen inwoners van Nederland, 5 procent minder dan in 2017. Er werden vorig jaar minder woningen verkocht dan in 2017 en ook verhuisden er minder mensen vanuit asielzoekerscentra. De daling van het aantal verhuizingen komt uit op 4 procent als de verhuizingen van Syriërs niet worden meegeteld.

Einde opwaartse trend

Met de daling van het aantal verhuizingen komt een einde aan de opwaartse trend die werd ingezet in 2014. Desondanks verhuisden nog relatief veel mensen vergeleken met de voorgaande tien jaar. Alleen in 2016 en 2017 wisselden meer mensen van woning.

In de periode 2012-2017 vertoonde het aantal verhuizingen in vrijwel alle leeftijdsgroepen een stijgende lijn. De 17- tot 22-jarigen vormden een uitzondering hierop en wisselden juist minder van woning. In 2017 begonnen ook de 22- tot 30-jarigen minder te verhuizen en in 2018 volgden alle andere leeftijdsgroepen.

Krapte op woningmarkt

De daling was het sterkst bij mensen van 30 tot 50 jaar, vooral bij meerpersoonshuishoudens. In 2018 daalde het aantal verhuizingen vooral onder ongetrouwde stellen zonder kinderen en getrouwde stellen met kinderen met meer dan  7 procent.

Eerder schreef het CBS dat jonge gezinnen hun verhuisplannen in de crisisjaren niet konden verwezenlijken. In de jaren na 2013 lukte dit ze wel en steeg het aantal verhuizingen in deze groep. Vermoedelijk daalde het aantal verhuizingen in 2018 omdat de meeste gezinnen die tijdens de crisis wilden verhuizen dat al hadden gedaan. Tegelijk is er sprake van toenemende krapte op de woningmarkt.

Uitzondering: senioren

Alleen de 65-plussers onttrekken zich aan de daling. De senioren verhuisden vorig jaar nog wel vaker dan in 2017.

 

Reageer op dit artikel