nieuws

‘Alleen innovatie als klant ervan profiteert’

Data en technologie

‘Alleen innovatie als klant ervan profiteert’
Robert Lodder

Bij CBRE Nederland is veel aandacht voor innovatie, zoals nieuwe technologieën die vastgoeddata beter ontsluiten en handige apps om het dagelijkse werk leuker te maken. ‘Bij onze innovaties vormen de veranderende klantbehoeften het uitgangspunt.’

Robert Lodder, managing director van CBRE, is bij de vastgoedadviseur de aanjager van innovaties. ‘De vastgoedwereld verandert in hoog tempo en dat zien wij terug in de wensen en behoeften van onze klanten. Als strategisch adviesbureau kunnen wij die veranderende behoeften zelfs vóór zijn. We weten hoe veranderingen impact kunnen hebben op de dagelijkse praktijk van onze klanten en bedenken het liefst oplossingen waar zij direct profijt van hebben. Alleen als we op een proactieve manier onze dienstverlening blijven vernieuwen, kunnen we ook in de toekomst anticiperen op veranderde vragen. Wat mij betreft past innovatie en digitalisering dan ook perfect bij een bedrijf dat voorloper wil zijn in de vastgoedbranche.’

Out of the box

Niet dat het voor de vastgoedadviseur eenvoudig was om de stap te maken van een resultaatgerichte organisatie naar een bedrijf dat ook ruimte biedt aan innovatieve ideeën en projecten. Robert Lodder: ‘Het was een proces van vallen en opstaan, soms ergens in stappen terwijl het niet duidelijk was wat het resultaat zou zijn. Dat was onwennig, maar ook zeer waardevol. Vandaar dat we allereerst de nadruk hebben gelegd op sociale innovatie. We stimuleren onze medewerkers om out of the box te denken, hebben innovatie in ons trainingsprogramma en geven de ruimte en middelen om innovatieprojecten op te starten. Dat was voor het management en onze medewerkers best even wennen. Maar vorig jaar merkten we dat er nu echt een energie is losgekomen om nieuwe ideeën uit te werken. Heel mooi om te zien!’

Urgentie

Zo werd het voor CBRE al snel duidelijk dat de inzet van nieuwe technologische ontwikkelingen geen doel op zich is. Echter, door de aanwezige vastgoedexpertise en vastgoeddata te verbinden met nieuwe technologische ontwikkelingen, kan CBRE haar klanten nog beter ondersteunen bij het realiseren van hun doelen. Robert Lodder: ‘Aan de basis van iedere innovatie ligt wel een urgentie, een behoefte van de klant of van onze medewerkers. Met andere woorden, we nemen bij iedere mogelijke innovatie de klantbehoefte als uitgangspunt. Tegelijkertijd faciliteren we onze medewerkers door een inspirerende werkomgeving te bieden met volop ontwikkelingsmogelijkheden. We werken dus vanuit de urgentie: wat heeft de klant aan een bepaalde tool en wat zou hij er mee kunnen doen? Wij zetten al veel nieuwe technologieën in om onze data optimaal te ontsluiten en krachtiger te presenteren. Dit leidt namelijk tot betere inzichten voor onze klanten. Inzichten die we realtime kunnen onderbouwen met harde feiten. Of klanten ontdekken dankzij onze vastgoeddata dat ze misschien beter in een andere sector dan de huidige kunnen acteren. Dat zijn waardevolle adviezen waar ze echt van kunnen profiteren.’

Co-creatie

Sinds het eerste innovatie-event dat CBRE in april 2017 voor klanten en start-ups organiseerde, zijn al diverse co-creaties ontstaan. Zo werkt CBRE met Parkbee samen om parkeerplaatsen van private vastgoedeigenaren buiten werktijd te exploiteren, zodat deze eigenaren profiteren van geoptimaliseerde inkomstenstromen. Robert Lodder: ‘Door onze netwerken te combineren, ontstaat een situatie waar alle stakeholders van profiteren. Hetzelfde geldt voor onze samenwerking met het Noorse Disruptive Technologies. We zetten de door hen ontwikkelde sensortechnologie in om storingen in het klimaat van een kantoorgebouw op te lossen, nog voordat eindgebruikers het gemerkt hebben. Hierdoor kunnen ingrijpende investeringen worden vermeden.’

Oplossingen

Dergelijke innovaties zorgen voor zeer positieve reacties van de klanten en bieden de CBRE-medewerkers nieuwe inspiratie om in de sector voorop te blijven lopen. Ze vormen bovendien een vliegwiel voor toekomstige initiatieven en helpen bij de noodzakelijke gedragsverandering. Robert Lodder: ‘Vanzelfsprekend smaken deze innovatieve successen naar meer. Bij de medewerkers en bij het management, in Nederland en bij ons bedrijf wereldwijd. Steeds meer partijen in de markt werken met ons samen om nieuwe vastgoedoplossingen te bedenken en het verschil in onze sector te kunnen maken. Oplossingen die aansluiten op de behoeften van onze klanten, een urgentie invullen, risico’s minimaliseren en dus echt waarde blijven toevoegen. Want daar doen we het uiteindelijk voor.’

Foto's

Reageer op dit artikel