nieuws

Voortbestaan Nederlandse Corporatie Vastgoedindex onzeker

Data en technologie

Voortbestaan Nederlandse Corporatie Vastgoedindex onzeker

Geruchten in de Nederlandse corporatiesector dat MSCI nog dit jaar de stekker wil trekken uit de Nederlandse Corporatie Vastgoedindex worden door MSCIbevestigd noch ontkend.

‘Maar het klopt dat we die index tegen het licht houden’, aldus de Europese topman Richard Warne. Achtergrond is naar verluidt dat de dekking van de Nederlandse woningcorporatie-index zienderogen afneemt en MSCI zich niet kan vinden in de nieuwe waarderingsgrondslagen die de Nederlandse overheid aan de corporaties oplegt voor sociale woningen.

Nederlandse vastgoedbeleggers kennen MSCI vooral van de IPD Nederlandse Jaar Vastgoedindex, de vroegere IPD/ROZ-index.

In juni 2015 meldde belangenvereniging Bouwstenen voor Sociaal dat MSCI stopt met de benchmark voor gemeentelijk vastgoed. Het aantal deelnemers daalde van 24 in 2012 via 18 in 2013 naar 14 in 2014. Warne, managing director MSCI in EMEA  in Londen, die naast landendirecteur Verenigd Koninkrijk, Scandinavië ook Nederland sinds 2015 onder zijn hoede heeft, zegt zich niet bewust te zijn dat de Nederlandse Gemeentelijke Vastgoedbenchmark überhaupt binnen het productenpallet zat van zijn firma.

Rijst de vraag of er voor een wereldspeler als MSCI, met een omzet van ruim 1 miljard dollar, nog wel ruimte bestaat voor lokale vastgoedindices en benchmarks? Volgens Warne wel degelijk. ‘We hebben de afgelopen jaren juist veel geld geïnvesteerd in technologie, waardoor onze klanten toegang krijgen tot veel fijnmazigere vastgoedinformatie’, betoogt hij gedreven. ‘Zij kunnen daarbij online als het ware hun eigen benchmarks samenstellen en bijvoorbeeld geografisch vergelijkingen maken in heel kleine gebieden.’

Standaardisatie van de methodes en van de data is cruciaal, want vastgoed is en blijft een heel specifieke assetklasse, betoogt Warne. Dat geldt in het bijzonder voor internationale vergelijkingen van vastgoed. ‘Onze research is er op gericht die gemeenschappelijke factoren te benoemen en te standaardiseren.’

Warne wijst met enige trots op het in februari van dit jaar gelanceerde Global Intel Plus, gebaseerd op de vorig jaar door MSCI gepubliceerde Global Data en Methodology Standards. Beleggers hebben met Global Intel Plus toegang tot drie keer zoveel vastgoedindices als voorheen. Het systeem, waarin tientallen miljoenen dollars zijn gepompt, omvat datasets en analysetools van meer dan 3.000 vastgoedindices in 32 verschillende landen en 240 steden wereldwijd.

Meer over de permanente staat van transitie waarin MSCI verkeert in Vastgoedmarkt van september 2017

Reageer op dit artikel