nieuws

Leiderschap en innovatie in de vastgoedsector

Data en technologie

Leiderschap en innovatie in de vastgoedsector
Gesprek over innovatie en leiderschap in vastgoed

De transitie van leiderschap en organisaties noodzaakt tot innovatie en vraagt om wendbaarheid. De tijd van uitsluitend topdown managen door middel van planning & control lijkt voorbij en maakt plaats voor delen en wederzijds vertrouwen, waarbij horizontaal en verticaal denken een geïntegreerd organisatorisch kader wordt. Om hier als beleggers over met elkaar in gesprek te gaan, kwamen leiders van een aantal partijen uit deze sector op 10 mei 2017 bij elkaar.

De uitnodiging was afkomstig van Oscar van Opstal MSc MRE (Fakton) en Claudia van Haeften MBA RVGME (Sociëteit Vastgoed). Het uitgangspunt was hierbij: Hoe vertaal ik de relevante ontwikkelingen naar mijn strategie en organisatie? Het delen van kennis en ervaringen stond deze middag centraal.

De aanwezige beleggers zijn zich bewust van de veranderende complexiteit, de rol van de maatschappij, maar ook van de invloed die men uitoefent op te varen koers. Gesproken wordt over de verschuiving van de organisatorische context, gekenmerkt door veranderingen in de wijze waarop we leiden, volgen en organiseren. Hoe creëer je een organisatie die de toekomst omarmt? De voorspelbaarheid neemt af en organisaties worden gedwongen uit de comfortzone te treden. De voelbare onderstroom is duurzaam, menselijk en innovatief, aangezien naast de economische kernwaarden ook sociale en ecologische waarden in dit nieuwe speelveld in de sector opduiken.

Succesfactoren

De voorbeeldfunctie invullen, waarbij kernwaardes en principes niet onderhandelbaar zijn, vraagt veel van het eigentijdse leiderschap, daar is men zich van bewust. Nieuwsgierigheid, zelfkennis, lef en aanpassingsvermogen, maar ook ruimte om dilemma’s een plaats te kunnen geven en creativiteit om de eigen medewerkers te stimuleren, zijn essentieel. De beleggers stellen dat ook zij een innovatieve mindset moeten blijven ontwikkelen, om hun rol goed te kunnen blijven vervullen. Dit is van belang in een prestatiegerichte cultuur, waarin prestatiegerichte organisaties de beste overlevingskans hebben. Noodzakelijk daarvoor is de verantwoordelijkheid in horizontale en verticale structuren delegeren en feedback op topniveau.

Traditionele en nieuwe business

Wanneer begin je de traditionele business te kannibaliseren om de nieuwe business groeikansen te geven? De nieuwe perceptie kenmerkt zich in het kantelen van organisatieonderdelen die efficiënter, kostenbewust, met hogere performance-doelstellingen, en toekomstzeker, een nieuwe invulling gaan krijgen. Medewerkers zijn, vaak door onbekendheid met de materie en de nieuwe processen, niet altijd in staat om in een kort tijdsbestek ondernemende acties uit te voeren, terwijl er ook  werknemers zijn die juist door deze verandering kunnen excelleren. Tot de externe partijen behoren ook de startups, waarmee in deze war for talent steeds vaker de samenwerking wordt gezocht. Vaak gebeurt dit vanuit een dragons den aanpak: meerdere startups pitchen hun innovatieve oplossingen. Dit zorgt voor een goede input van nieuwe ideeën die intern binnen de organisatie, verder uitgewerkt kunnen worden.

In de retailsector heeft het online koopgedrag gevolgen voor bijvoorbeeld de omzetgedreven huur, we moeten omgaan met leegstand in kantoren, een dreigend tekort aan woningen in het middensegment, en er ontstaat een nieuwe assetklasse, het sensor smart-gridgebouw. Gebouwen worden een integraal onderdeel van een totale leefomgeving, waardoor de infrastructuur van de stad zal veranderen. Zo zal parkeren in de nabije toekomst veel minder een issue bij de aanschaf van kantoren en appartementen zijn. Er ontstaan innovatieve concepten die mogelijkheden bieden om frictieleegstand op te lossen, zoals LiquidSpaces. Met behulp van een innovatief concept biedt men beleggers en corporaties de mogelijkheid werkplekken aan te bieden middels een platform dat vraag en aanbod met elkaar verbindt. Door middel van sensoring wordt de werkelijke bezetting transparant gemaakt, terwijl de toegang en gebruik via een app plaatsvinden. De beleggers betwijfelen of dit een rendabel businessmodel is, maar bij grootschalige introductie is er duidelijk omzetpotentieel aanwezig.

Technologiegedreven transformaties

Gebouwen dienen binnenkort smart te zijn, de vraag is dan ook niet meer: waarom is dit nodig?, maar: hoe krijgen we dit voor elkaar? Vos (L’Etoile) is stellig: ‘Om de innovatie over te brengen, dienen we met leveranciers in gesprek te gaan, en contracten af te sluiten waarmee we het innoverende denken concreet over kunnen brengen.’

Daarnaast dient door de focus op technologiegedreven transformaties en veranderingstrajecten niet uit het oog te worden verloren dat de klantvraag primair blijft, waarbij het volgens Van Dijk met name gaat om woonbeleving en service, en het blijven verbeteren van de vastgoedketen. De beleggers zijn het eens, minder denken in assets, en inzetten op medewerkers die affiniteit met technologie hebben. Om de organisaties succesvol te transformeren naar de digitale business omgeving, is een strak gehanteerde focus op de visie voor digitale ecosystemen en businessmodellen noodzakelijk.

Blockchain

‘De innovatie rukt verder op door middel van machinelearning, gebruikmaking van blockchain en de inzet van Virtual reality’, aldus Boissevain (Annexum). Gebruikmaking van blockchain, een gedistribueerde database die onder andere financiële transacties ondersteunt, gaat volgens de leiders een ongekende bedrijfseffectiviteit teweegbrengen doordat de diensten altijd beschikbaar en transparant zijn, en bescherming bieden tegen fraude: Het algoritme regeert en is in staat bedrijfsfuncties te vervangen. Om organisaties dusdanig in te richten dat zij zich niet alleen aanpassen, maar ook de concurrentie het nakijken kunnen geven, blijft de klantvraag primair. De beleggers verwachten dat met name in de bancaire sector door de gebruikmaking van blockchain radicale processen teweeg gebracht gaan worden.

Concurrentieoverwegingen, meer performance leveren met efficiëntere processen, beleggen middels crowdfunding, competentiebundeling, en het in clusterwijze organiseren van management-portefeuilles, zijn een aantal van de vraagstukken waar nu mee gedeald gaat worden in de conservatieve vastgoedketen.  Van Opstal vat samen: ‘De ontwikkelingen die op ons afkomen zijn impactvol, omvangrijk en divers. De kunst is een organisatie te creëren die hier responsief op is.’

We waren deze middag niet op weg naar antwoorden en oplossingen, we wilden proactief in gesprek gaan om te achterhalen hoe we met innovatie om moeten gaan, door digitale transformaties in goede banen te (gaan) leiden, competenties op te bouwen en ruimte te bieden aan vernieuwing. Tradities creëren gaat immers het beste wanneer je het samen doet. We besluiten dan ook deze interactieve sessie een vervolg te geven, waarbij opnieuw met gedeeld vertrouwen ruimte zal zijn voor reflectie en inzage in elkaars denkwijzen en organisaties.

‘Alle sectoren in alle landen ondergaan radicale hervormingen door de digitale ontwrichting – een ‘digitale draak’ die een grote troef kan zijn eens hij getemd is, maar anders zeer destructief kan zijn. […] Dit is een uitdaging voor het leiderschap. (Bron: Gartner, 2014)

Aanwezige vastgoedbeleggers:

Drs. Huib Boissevain (Annexum)

Jan van den Hogen MSc. MRICS RVGME (Deka Immobiliën)

Jannes Vos (L‘ Etoile en Vos, de Boer & Partners)

Jan van Zuijlen MSRE MRICS (TRIUVA)

Mark Debets (Hudson Advisors/Propertize)

Jan Willem Weissink (Schiphol Real Estate)

Allard van Spaandonk (Bouwinvest)

Robert Jan Buis RT-SMP (NewFunding)

Robbert van Dijk MRE MRICS (ASR Vastgoed Vermogensbeheer)

Gijs Albada Jelgersma (AJRED)

Organisatoren:

Oscar van Opstal MSc MRE (Fakton)

Claudia van Haeften MBA RVGME (Sociëteit Vastgoed)

Dit artikel is gepubliceerd in Vastgoedmarkt van juli 2017

 

Reageer op dit artikel