blog

Kunstmatig èn klantgericht?

Data en technologie Premium

Kunstmatig èn klantgericht?
Elsbeth Quispel

Artificial Intelligence zijn slimme computers die cognitieve functies van mensen kunnen uitvoeren inclusief interactie met de directe omgeving. Het biedt waanzinnige mogelijkheden voor het bedrijfsleven en dus ook voor de vastgoedmarkt

Het is een technologie die bijvoorbeeld goed kan worden toegepast om klantrelaties te onderhouden, al lijkt dat misschien ondenkbaar. AI leeft van big data in combinatie met ‘kennis engineering’: op basis van extreem veel data zijn AI-computers in staat zelfstandig een omgeving te observeren, …