blog

Robots anno 2018: onvermoeibaar en vooral slim

Data en technologie Premium

Robots anno 2018: onvermoeibaar en vooral slim
Elsbeth Quispel

Nog niet eens zo lang geleden betekende automatisering in de logistieke sector vooral een strikte scheiding van werk dat door grote machines en werk dat door mensen werd gedaan.

De robots waren simpelweg dom en onhandig en droegen niet echt bij aan procesverbeteringen, maar konden heel goed eindeloos dezelfde handeling herhalen. De complexere en meer diverse activiteiten in een distributiecentrum bleven het domein van de mens, die was nog goedkoper ook. Maar dat beeld is …