blog

Herontwikkeling en big data

Data en technologie

Herontwikkeling en big data
Eric Martens

De waardering van herontwikkelingsprojecten gebeurt nu voornamelijk traditioneel. Een residuele waarde van het eindproduct op basis van de aftrek van gekwantificeerde risico’s, plus een kwalitatieve opsomming van risico’s die niet of moeilijk af te prijzen zijn, maar wel invloed hebben op de waarde.

Eigenaren en financiers van herontwikkelingen vragen echter in toenemende mate om kwantificering van alle risico’s, en de mogelijke impact op de residuele waarde. De gebruikelijke reactie van de markt is om voorwaardelijk te bieden, met veel slagen om de arm vanwege de onzekerheid over de herontwikkelingsrisico’s en hun financiële gevolgen. Dat leidt tot verkoopprocessen onder druk en koopprijzen waarin de winstgevendheid en niet kwaliteit de boventoon voert.

Het grote aantal transformatieprojecten van de afgelopen jaren, het toenemend aantal transacties in herontwikkelingslocaties herbergt inmiddels een rijke schat aan data. Helaas is vaak alleen de transactieprijs bekend. Partijen staan niet te trappelen om onderliggende haalbaarheidsstudies, risico-opslagen en werkelijke kosten te delen. Die opbouw van hun bieding is immers ook een beetje het geheim van de smid.

Het zou voor de transparantie in de waardering van herontwikkelingsobjecten, net als bij objecten met een al aanwezige cash flow, beter zijn als en meer kennis wordt gedeeld over de omvang en onderlinge verhouding van risico-afslagen. Dat bevordert de dealflow en dus ook het benutten van de voorraad bestaand vastgoed.

Het wordt tijd voor een diepgaande analyse van de big data van herontwikkelingsprojecten en –transacties. Die analyse leidt tot betere waarderingsregels en meer gevoel voor de echte waarde. Het is net écht vastgoed.

Eric Martens

Local, Den Haag

Reageer op dit artikel