nieuws

Overheid pakt ondermijning in woningen aan

Beleggingen

Een burgemeester kan straks een woning sluiten als de openbare orde rond de woning is of dreigt te worden verstoord door ernstig geweld, zoals een beschieting of het gooien van explosieven, zo blijkt uit een wetsvoorstel van justitieminister Grapperhaus.

Overheid pakt ondermijning in woningen aan
Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid

In het wetsvoorstel, dat onderdeel is van de anti-ondermijningswetgeving, geldt de bevoegdheid om woningen te sluiten ook als er wapens in een woning zijn aangetroffen. De maatregel is nodig om de openbare orde te handhaven, waar die door de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit wordt ondergraven.

De burgemeester bepaalt de duur van de sluiting van de woning. Als sprake is van ernstige vrees voor herhaling of verstoring van de openbare orde kan hij besluiten de duur van de sluiting tot een door hem te bepalen tijdstip verlengen.

Het kabinet heeft bij zijn aantreden de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit geïntensiveerd met onder meer de 100 miljoen euro in het anti-ondermijningsfonds en met wetgeving. Aanvullend hierop heeft het kabinet dit najaar de aanpak met 110 miljoen euro versterkt voor een breed landelijk offensief met zowel repressieve als preventieve maatregelen.

Reageer op dit artikel