nieuws

In gesprek over kwaliteit: Beleggers niet afkerig van hout

Beleggingen

Vastgoedbeleggers zijn anders dan vaak wordt gedacht niet beducht voor het investeren in houtbouw, zo kwam onlangs naar voren tijdens een ronde tafel gesprek dat Vastgoedmarkt onlangs samen met Yardi organiseerde.

In gesprek over kwaliteit: Beleggers niet afkerig van hout
Het rondetafelgesprek bij Yardi met als thema 'Kwaliteit in beeld'. Van Links naar rechts: Hans Touw, Robert-Jan Reeuwijk, Terrence Wong, Jaap van der Bijl en Remco van de Wetering. Foto: Cor Salverius

Het rondetafelgesprek had als thema ‘Kwaliteit in beeld’. Terrence Wong (Yardi), Remco van de Wetering (Newomij), Hans Touw (Redevco), Robert-Jan Reeuwijk (CBRE) en Jaap van der Bijl (Altera) spraken over de impact die maatschappelijke thema’s als verduurzaming en betaalbaarheid hebben op de waardering van woningen.

VPRO’s Tegenlicht

Ook de vraag of de gevraagde investering in duurzaamheid niet per definitie leidt tot een desinvestering van woningen, kwam aan bod. Daarbij sloot de ronde tafel bij een recente uitzending van VPRO’s Tegenlicht over houtbouw, als duurzame en snelle oplossing voor de bouwcrisis. In het programma werd de suggestie gewekt dat zowel ontwikkelaars als beleggers niet happig zijn op verduurzaming omdat hun verdienmodellen volledig zouden gebaseerd op ‘stenen’ woningen met een zekere levensduur.

Nieuwe technologieën

Touw vindt die redenatie tekort door de bocht. ‘Ook in dat segment zijn woningen te ontwikkelen die juist vaak veel duurzamer zijn dan stenen woningen. De suggestie dat beleggers niet over meer duurzame bouwmethodes zouden willen nadenken werp ik ver van me. Er wordt ook in Nederland steeds meer gebruik gemaakt van nieuwe technologieën.’

Hout uit China

‘Ook bij Altera is een volledig houten gebouw vorig jaar overwogen’, vertelt Van der Bijl. ‘Alleen is het de ontwikkelaar niet gelukt om dat project rond te krijgen. Van de Wetering: ‘Dat geldt ook aan de andere kant van het spectrum, als het duurzaam hout uit China moet komen, is het de vraag in hoeverre het echt nog duurzaam is. Het gaat bij investeringen in duurzaamheid echt om een combinatie van factoren. Er komt veel meer bij kijken dan alleen maar techniek.’

Kamervragen

Inmiddels zijn ook al door twee Kamerleden Kamervragen ingediend over het gebruik van hout in de bouwsector. Kamerlid Van Eijs (D66) wil van de regering weten in hoeverre grootschalige toepassing van hout kan bijdragen aan een oplossing voor de stikstof en CO2-problematiek en het woningtekort. Van der Lee (GroenLinks) verzoekt in zijn vragen de regering te onderzoeken hoe het gebruik van duurzaam geteeld in de bouw gestimuleerd kan worden.

Lees het complete verslag van de ronde tafel ‘Kwaliteit in beeld’ in de komende uitgave van Vastgoedmarkt. Deze verschijnt op 22 oktober.

Reageer op dit artikel