nieuws

Vastgoedaandelen weinig populair bij Europese beleggers

Beleggingen

Beleggers in Europa hebben te weinig oog voor beursgenoteerd vastgoed en dat gaat ten koste van hun rendement.

Vastgoedaandelen weinig populair bij Europese beleggers
Epra-ceo Dominique Moerenhout.

Dat vormt de conclusie van het onderzoeksbureau Oxford Economics in een studie naar de positie van beursgenoteerd vastgoed in multi-asset beleggingsportefeuilles van generale beleggers in Europa. De studie werd uitgevoerd in samenwerking met Epra, de Europese brancheorganisatie van beursgenoteerd vastgoed.

Het gewicht van beursgenoteerd vastgoed in de gemiddelde beleggingsportefeuille varieert sterk, zo blijkt, en is afhankelijk van de risico’s die  beleggers willen nemen, de eigen inschattingen daarvan en de tijdshorizon die zij hanteren. Volgens de onderzoekers van Oxford Economics is het op basis van historische data gerechtvaardigd om zelfs met een zeer risicomijdende  blik te kiezen voor 10 procent beursgenoteerd in een gemengde beleggingsportefeuille, oplopend tot zelfs 25 procent voor  meer avontuurlijke beleggers. Uit de studie blijkt echter dat de weging naar vastgoed gemiddeld slechts 3-5 procent uitmaakt van multi-asset beleggingsportefeuilles in Europa. Van die magere allocatie naar vastgoed bestaat ook nog eens het grootste deel uit direct vastgoed.

Een van de hoofdredenen van die enorme onderweging van beursgenoteerd vastgoed is volgens de onderzoekers dat dergelijke beleggingen door  beleggers qua risco/rendementsprofiel gezien worden als reguliere aandelen. Vanwege die ‘vermeende’ correlatie kiezen beleggers liever voor direct vastgoed als ze al in vastgoed beleggen. Volgens Oxford Economics is er echter slechts in beperkte mate sprake van correlatie tussen beursgenoteerd vastgoed en reguliere aandelen. De correlatie speelt vooral op in tijden van grote dynamiek en spanningen  op de financiële markten. De onderzoeksuitkomst komt volgens Epra overeen met eerder wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat genoteerd vastgoed zich op de middellange en lange termijn gedraagt als direct vastgoed.

Volgens Epra-ceo Dominique Moerenhout is het gezien de pensioencrisis waarvoor Europa staat,  pure noodzaak dat beleggers hun rendementen optimaliseren. ‘Het is duidelijk dat een grotere rol voor genoteerd vastgoed daarbij absoluut noodzakelijk is voor de verdere diversificatie van beleggingsportefeuilles en het zeker stellen van het rendement op de lange termijn.’

De uitkomst van de studie werd bekend gemaakt in Madrid, waar tot vrijdag 13 september het driedaagse jaarcongres van Epra plaatsvindt. Dat congres  staat in het teken van populisme, digitalisering en het 20-jarig bestaan van Epra. Blijkens de FTSE EPRA Nareit Developd Index heeft beursgenoteerd vastgoed de afgelopen twintig jaar een rendement opgeleverd van 320 procent.

Reageer op dit artikel