nieuws

Trek naar de stad zet door

Beleggingen

Over 16 jaar telt ons land één miljoen inwoners extra die hoofdzakelijk zullen neerstrijken in de steden en randgemeenten, zo blijkt uit een prognose. 

Trek naar de stad zet door

Nederland zal in 2035 naar verwachting 18,3 miljoen inwoners hebben, 1 miljoen meer dan nu, zo blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bijna drie kwart van de groei met  komt  terecht in de grote en middelgrote steden (gemeenten met ten minste 100 duizend inwoners). Amsterdam krijgt er de meeste inwoners bij, naar verwachting ruim 150 duizend tot 2035. Dit betekent een groei van bijna 20 procent ten opzichte van 2019. De stad zal daardoor in 2035 een miljoen inwoners tellen.

Jonge stellen

Rondom de grote steden groeien ook diverse andere gemeenten, zoals Almere en Haarlemmermeer bij Amsterdam, Zuidplas en Lansingerland bij Rotterdam en Rijswijk bij Den Haag. Deze gemeenten ontvangen door hun nieuwbouw veel jonge stellen uit de grote stad.

Randen van het land

Kleinere gemeenten aan de randen van het land krijgen de komende decennia juist te maken met verdere krimp. Het gaat vooral om gemeenten in het noordoosten van Groningen, Drenthe, de Achterhoek, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Na 2035 wordt de krimp nog sterker doordat de bevolking van Nederland dan minder hard groeit.

Vergrijzing zet door

Nederland vergrijst verder. Op dit moment is ongeveer 19 procent van de bevolking 65 jaar of ouder, in 2035 zal dat zijn opgelopen tot een kwart. De grote steden zijn minder vergrijsd dan de kleinere gemeenten, maar ook hier neemt de vergrijzing de komende jaren naar verwachting toe, van 13 naar 20 procent 65-plussers in 2035.

Krimpgemeenten

Buiten de stedelijke gebieden gaat de vergrijzing sneller. Vooral in de krimpgemeenten zal het aandeel ouderen in 2035 naar verwachting groot zijn, dikwijls 30 procent of meer. De vergrijzing is hier een belangrijke oorzaak van de bevolkingskrimp.

Reageer op dit artikel