nieuws

Syntrus: 1 miljard voor betere buurten

Beleggingen

Syntrus Achmea Real Estate & Finance wil namens zijn klanten tot 2030 in totaal 1 miljard euro investeren in zogeheten Stadspartner-initiatieven.

Syntrus: 1 miljard voor betere buurten
Groene Hilledijk, Rotterdam. Foto Google Maps

Het voornemen staat in de nieuwe ESG-strategie, die Syntrus Achmea heeft gepresenteerd. De strategie op het gebied van Environmental, Social en Governance (ESG) omschrijft 20 doelstellingen voor de periode 2020-2030 op basis van vier thema’s: investeren in de wereld van morgen; relaties met stakeholders intensiveren; optimale dienstverlening en producten en stimuleren van innovatie.

Sociale cohesie

Stadspartner-initiatieven zijn projecten die onder meer bijdragen aan het verbeteren van de betaalbaarheid van wonen voor specifieke doelgroepen. Ook moeten dergelijk initiatieven bijdragen aan meer sociale cohesie op buurt- en stadsniveau en aan nieuwe mobiliteitsconcepten.

Nieuwe serviceconcepten

Daarnaast wordt tot 2030 nog eens 500 miljoen euro bestemd voor investeringen in innovatie, waardoor het vastgoed van klanten slimmer, duurzamer en efficiënter wordt. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe serviceconcepten voor huurders, slimme technologieën om tijd en kosten te besparen en de inzet van data-analyse om gebouwen energie-efficiënter te maken.

100 procent energielabel A

In het ESG-beleid speelt ook het terugdringen van de CO2-uitstoot een belangrijke rol. Zo worden in 2025 alle klanten van nieuw te verstrekken woninghypotheken geïnformeerd over energiebesparende maatregelen. In 2030 wil Syntrus Achmea zelf volledig CO2-neutraal zijn en moet 100 procent van de vastgoedportefeuille energielabel A hebben. Uiterlijk in 2050 moet deze portefeuille volledig CO2-neutraal zijn.

Reageer op dit artikel