nieuws

Slotakkoord voor Triodos Vastgoedfonds

Beleggingen

Triodos Vastgoedfonds van Triodos Investment Management, heeft vandaag levering van de panden in haar portefeuille afgerond. Zowel het pand aan de Herengracht in Amsterdam als de overige panden in de portefeuille zijn geleverd aan de respectievelijke kopers.

Slotakkoord voor Triodos Vastgoedfonds
Naritaweg 70 Amsterdam

De opbrengst van de verkoop van de panden in de portefeuille zal in eerste instantie aangewend worden om uitstaande financieringsfaciliteiten af te lossen en openstaande kosten te betalen. Vervolgens heeft het fonds de intentie om binnen afzienbare termijn over te gaan tot een materiële interim-uitkering aan aandeelhouders, vooruitlopend op een slotuitkering die naar verwachting zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2020. Bij het vaststellen van de interim-uitkering dient rekening gehouden te worden met lopende verplichtingen van het fonds. Zodra meer bekend is over het moment van uitkeren aan aandeelhouders en de hoogte van de uitkering per aandeel, zal dit gedeeld worden met de aandeelhouders in het fonds.

Het fonds belegde uitsluitend in duurzaam gebouwde of duurzaam beheerde panden en monumenten. Maar ondanks deze hippe doelstelling liep het al een tijdje niet zo lekker. In mei 2018 blokkeerden de aandeelhouders veranderingen in het  Triodos Vastgoedfonds. Een voorstel om het maatschappelijk kapitaal van het fonds te vergroten van 10 naar 25 miljoen euro en het aantal aandelen van 20 naar 50 miljoen stuks van nominaal 50 eurocent uit te breiden, werd  in mei 2018 bijvoorbeeld afgestemd. Net als de voorgestelde statutenwijziging die het bestuur het recht gaf zonder tussenkomst van de commissarissen procuratiehouders met de bijbehorende volmachten aan te stellen.

Na wat gemengde resultaten in het najaar van 2018, vonden de aandeelhouders het wel welletjes. In december 2018 werd het duidelijk dat de aandeelhouders niet verder wilden met het fonds. BNP Paribas begeleidt de verkoop van de panden, en hier vindt u wat er allemaal in de aanbieding was.

Bava

Als onderdeel van het proces om de activiteiten van Triodos Vastgoedfonds te beëindigen roept Triodos Vastgoedfonds haar aandeelhouders op voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAvA) op 29 oktober 2019.

Reageer op dit artikel