nieuws

Europese CO2-vastgoedmonitor krijgt wereldwijd vervolg

Beleggingen

Het Oostenrijkse instituut voor economie en vastgoed IIÖ ontwikkelt scenario’s waarmee vastgoedmanagers en vastgoedbeleggers het terugdringen van CO2 over de hele wereld beter kunnen managen.

Europese CO2-vastgoedmonitor krijgt wereldwijd vervolg

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het IIÖ met ondersteuning van het in Amsterdam gevestigde ESG-benchmarking instituut GRESB, de Nederlandse pensioenvermogensbeheerders APG en PGGM en het Noorse staatsfonds Norges Bank Investment Management.

Scenario’s

Het onderzoek ontwikkelt twee hoofdscenario’s voor de verschillende segmenten van de vastgoedmarkt (woningen, winkels kantoren, logistiek vastgoed enzovoorts) , waarvan er een gericht is op het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad en de ander op de beperking tot 2 graden Celsius. Dit alles volledig in lijn met de Klimaatakkoorden van Parijs. De scenario’s lopen tot 2050 en geven jaarlijks een schatting van de nog benodigde broeikasreductie om de einddoelstelling te halen.

Het wereldomspannende onderzoek borduurt voort op twee jaar geleden gestart Europees onderzoek dat resulteerde in een analysetool voor commercieel vastgoed en CO2-reductie, de zogenoemde Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM). Dat model is gefinancierd door de Europese Commissie. De resultaten van CRREM zijn eerder dit jaar gepubliceerd. Bedoeling van het vervolgonderzoek is om CRREM  geschikt te maken voor de grote vastgoedmarkten buiten de EU en ook de residentiële sector. De nieuwe tool moet in februari 2020 gereed zijn.

Transparante methodologie

Prof Sven Bienert, topman van IIÖ: ‘Deze scenario’s voor CO2-reductie bieden een transparante methodologie die in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs. De CO2-reductie targets bieden zowel beleggers als hun managers inzicht in de benodigde CO2-transitie voor de komende 30 jaar per land en per sector. Gezien de positieve reactie van de commerciële vastgoedsector op CRREM is het een logische stap om de monitor geschikt te maken voor wereldwijde toepassing en de residentiële sector.’

Belangrijke toevoeging

Sander Paul van Tongeren,  mede-oprichter en directeur van GRESB: ‘De specifieke scenario’s voor de verschillende vastgoedsegmenten vormen een belangrijk toevoeging voor het meten van de ESG-prestaties van genoteerde en niet genoteerde vastgoedbedrijven. Deze scenario’s bieden GRESB de mogelijkheid om de door de vastgoedsector gerealiseerde CO2-reductie af te zetten tegen de benodigde CO2-reductie wil de sector voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Voor vastgoedbeleggers bieden de scenario’s zeer bruikbare handvatten om de risico’s op de lange termijn te kwantificeren. De tool geeft elke vastgoedbelegger inzicht in het percentage vastgoed dat niet voldoet aan het Klimaatakkoord van Parijs.’

Reageer op dit artikel