nieuws

Boelhouwer: ‘Sta permanente bewoning vakantieparken toe’

Beleggingen

Boelhouwer: ‘Sta permanente bewoning vakantieparken toe’
Fort Oranje, foto Google Maps

Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft ziet het gedogen van permanente bewoning van vakantieparken als een goede oplossing om iets aan de woningnood te doen maar vindt wel dat er voorwaarden aan moeten worden verbonden. 

Boelhouwer reageert daarmee op een stelling over de inzet van vakantiewoningen in de jongste uitgave van Huurpeil, een uitgave de Woonbond. De stelling luidde: ‘Zolang het woningtekort extreem hoog is, moet (semi)permanente bewoning van vakantieparken worden gedoogd.’

Drie oplossingen

De hoogleraar Housing Systems is het daar mee eens. Als je met woningnood kampt zoals in Nederland op dit moment, dan zijn er drie oplossingen. Ten eerste: je moet meer gaan bouwen. (…). Ten tweede: je moet de bestaande woningvoorraad efficiënter inzetten. (…) En ten derde moet je tijdelijk extra woonruimte creëren. Dat kan onder andere door meer tijdelijke verhuur, door gebouwen anders in te richten zodat je ze als woonruimte kan gebruiken en door bewoning op vakantieparken toe te staan.

Adequate regulering

Wel dient er volgens Boelhouwer dan wel sprake te zijn van adequate regulering. ‘Als een huurder of een verhuurder zich misdraagt, moet je de vergunning kunnen intrekken. Want we moeten natuurlijk voorkomen dat er nog meer Fort Oranjes ontstaan.’

‘Afbreuk aan kwaliteit’

Woordvoerder Jarin van der Zande van de Recron, de branchevereniging voor recreatieondernemers, ziet niets in het idee. ‘Om de kwaliteit van ons toeristisch product te behouden, is het essentieel dat het enkel gebruikt wordt voor toeristisch recreatieve doeleinden. (Semi)permanente bewoning valt hier niet onder, het doet afbreuk aan de kwaliteit van de sector als geheel en zorgt voor een vermenging van doelgroepen. Arbeidsmigranten, woningzoekers en zorgbehoevenden hebben immers andere sociaal-maatschappelijke behoeften dan een vakantieganger op zoek naar beleving en recreatie.’

‘Transformatie vakantieparken’

Wel geeft hij aan dat de Recron met het Rijk meedenkt over oplossingen voor de voornoemde doelgroepen. ‘Denk daarbij aan het transformeren van bestaande vakantieparken naar woonwijken of het realiseren van niet-recreatieve tiny houses.’

Reageer op dit artikel