nieuws

AFM legt bestuurder Vastgoedfonds Nederland dwangsom op

Beleggingen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft naar nu bekend is geworden op 30 augustus 2019 een last onder dwangsom opgelegd aan S.E.M. Raedts, bestuurder van Vastgoedfonds Nederland.

AFM legt bestuurder Vastgoedfonds Nederland dwangsom op

Raedts moet essentiële informatie verstrekken aan beleggers die hebben geïnvesteerd in obligaties van Expat Real Estate Fund IV B.V. (EREF IV). Als hij dit niet binnen de gestelde termijn doet, moet hij 5.000 euro betalen voor iedere dag dat de informatie niet wordt verstrekt, tot een maximum van 50.000 euro.

Geen Kadastermelding

Vastgoedfonds Nederland biedt obligaties van EREF IV aan. Met de gelden van de obligaties wordt volgens het investeringsmemorandum geïnvesteerd in appartementen en studio’s in de Randstad en de exploitatie ervan. Alleen is niet duidelijk of Vastgoedfonds Nederland het ingelegde geld daadwerkelijk heeft geïnvesteerd en zo ja, waarin. De AFM heeft waargenomen dat geen onroerend goed op naam van EREF IV of op naam van de Stichting Deelnemers Expat Real Estate Fund IV in het Kadaster is geregistreerd. Beleggers zijn hierover niet geïnformeerd door Vastgoedfonds Nederland. De AFM heeft daarom een last onder dwangsom opgelegd.

Oneerlijke handelspraktijk

Raedts is wettelijk verplicht om juiste en essentiële informatie te verstrekken aan (potentiële) beleggers. Als dat niet is gebeurd is er sprake van een oneerlijke handelspraktijk en dat is een overtreding van de Wet handhaving consumentenbescherming.

Reageer op dit artikel