nieuws

‘Privacyregels hinderen aanpak witwassen’

Beleggingen

‘Privacyregels hinderen aanpak witwassen’

Wetgeving zoals de AVG hindert Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) bij haar streven om witwassen via vastgoed te voorkomen.

Dat zegt de MVA in reactie op het rapport De achterkant van Amsterdam drugscriminaliteit in Amsterdam. In Amsterdam is vaak niet te achterhalen wie de feitelijke, de echte kopers zijn van onroerend goed en van waar de geldstromen komen, constateren onderzoekers Pieter Tops en Jan Tromp.

‘De MVA en haar leden zijn zich bewust van het criminaliteitsrisico dat zich in de stad afspeelt. Met de beschikbare middelen proberen makelaars er alles aan te doen om ondermijning tegen te gaan. De MVA is daarbij van mening dat door de huidige wetgeving, met name de AVG, de makelaar te beperkt is in de mogelijkheden tot het doen van gedegen onderzoek naar de achtergrond van potentiële klanten, kopers, huurders en de herkomst van financiële middelen. De makelaars van de MVA zijn daarom ook erg blij dat dit onderwerp hoger op de politieke agenda komt te staan.’

On hold

In Convenant Zoeklicht en Convenant Doorzon werkten de politie, gemeente en MVA samen om bij vermoedens van woonfraude en crimineel gebruik van woningen te onderzoeken en indien nodig in te grijpen. Door de strengere AVG-wetgeving zijn beide convenanten ‘on hold’ gezet en wordt er vanuit de gemeente en politie gezocht naar een oplossing om deze convenanten weer actief te gebruiken.

Volgens de MVA maken haar leden veel werk van de bestrijding van onrechtmatigheden. ‘De leden van de MVA zijn (…) zeer actief op het gebied van compliance en Wwft-controles om potentiële klanten, kopers en huurders te onderzoeken. Hiervoor bestaat al sinds lange tijd een samenwerking tussen MVA en Graydon, Huurcheck en sinds kort ook met het Huurpaspoort.’

Reageer op dit artikel