nieuws

Nieuw subsidiepotje voor woningisolatie

Beleggingen

Vanaf 2 september 2019 is er weer 84 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor woningisolatie door huiseigenaren, zo heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend gemaakt. 

Nieuw subsidiepotje voor woningisolatie

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is vanaf 2 september definitief weer opengesteld. Met de regeling kunnen mensen subsidie krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen in hun eigen woning.

Tot 10.000 euro per woning

De regeling is bedoeld voor energiebesparende isolerende maatregelen in het eigen huis zoals het isoleren van een vloer of gevel en het plaatsen van hoogrendementsglas. Per woning is het mogelijk om tot 10.000 euro subsidie te krijgen. Zo kunnen woningeigenaren ongeveer 20 procent van de kosten gesubsidieerd krijgen voor het laten uitvoeren van de werkzaamheden door een deskundig bedrijf.

Potje leeg

De SEEH-subsidie is in september 2016 ingevoerd. Voor eigenaar-bewoners was in april 2017 het subsidieplafond bereikt waardoor de regeling tijdelijk is stopgezet. De regeling loopt tot en met december 2020 met als subsidieplafond 84 miljoen euro. Daarna blijft er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen door een verbreding van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (IDSE).

Reageer op dit artikel