nieuws

Vestia: ‘Verkoop aan corporaties was altijd de insteek’

Beleggingen

Woningcorporatie Vestia ontzenuwt de zorgen die zijn ontstaan over de verkoop van haar bezit in de zogeheten maatwerkgemeenten.

Vestia: ‘Verkoop aan corporaties was altijd de insteek’
Een complex van Vestia aan de Rietgors in Barendrecht.

Eind mei 2019 zette Vestia ongeveer 10.000 woningen in de etalage. Het gaat om woningen in de zogeheten maatwerkgemeenten: Brielle, Barendrecht, Zuidplas, Pijnacker-Nootdorp, Westland en het Brabantse Bergeijk. De verkoop moet een belangrijke bijdrage leveren aan het financieel herstel van Vestia, dat in 2012 in zware financiële nood kwam door speculatie met rentederivaten. Verder wil Vestia zich gaan concentreren op de verhuur van woningen in haar belangrijkste verzorgingsgebieden: Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer.

Brief aan Ollongren

In de maatwerkgemeenten leven echter zorgen over de verkoop van het Vestia-bezit. Twaalf gemeenten in de regio Rijnmond schreven al eerder een brief aan minister Ollongren over de mogelijke afkalving van het aantal sociale huurwoningen. Volgens de gemeenten dreigt een grootschalige liberalisatie.

Uitverkoop sociale woningen

Kort voor hij zijn rapport over de volkshuisvestingsproblematiek in de maatwerkgemeenten naar de Tweede Kamer stuurde, liet Hamit Karakus van kennisorganisatie Platform 31 aan het Algemeen Dagblad weten dat de uitverkoop van sociale woningen wat hem betreft moet stoppen. Volgens hem schuilt de oplossing voor het Vestia-bezit in de maatwerkgemeenten in de verkoop aan andere, lokaal actieve corporaties.

Geen nieuws

Volgens een woordvoerder van Vestia is er wat dat laatste betreft niets nieuws onder de zon. ‘Het is al langere tijd de strategie van Vestia om het vastgoed in de betreffende zes gemeenten te verkopen aan andere lokaal actieve corporaties. Juist met als doel dat zij meer sociale huurwoningen kunnen behouden voor de sociale sector. Het is in deze gemeenten dan ook nooit de bedoeling geweest de woningen te verkopen aan de vrije markt.’

Complexmatige verkoop

Ze vervolgt: ‘Eerst konden we niet zomaar verkopen, omdat het aflossen van leningen te duur was door de lage rente. Daarom onderzochten we onder andere de optie van overname van vastgoed, inclusief leningen. Dit is nog steeds een optie, maar door de gestegen marktwaarde van het vastgoed, is platte complexmatige verkoop nu ook mogelijk. In beide gevallen altijd met als doel de woningen over te dragen naar andere corporaties, zodat de volkshuisvestelijke opgave beter kan worden ingevuld.’

Meer oplossingsrichtingen

Karakus onderzocht meerder meerdere oplossingsrichtingen voor de volkshuisvestelijke problemen in de zes gemeenten, waaronder opties als nieuwbouw, minder liberalisatie of verkoop van Vestia vastgoed aan marktpartijen en/of corporaties. Zijn eindconclusie:  Overname van het Vestia-bezit door (een) andere lokale woningcorporatie(s) lijkt de meest passende oplossingsrichting voor de volkshuisvestelijke problematiek die dreigt te ontstaan in Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas.

‘Dit onderschrijft dus de weg die wij al eerder zijn ingeslagen’, aldus de Vestia-woordvoerder.

Reageer op dit artikel