nieuws

Vestia poetst appels in maatwerkgebieden op: ‘Aantrekkelijke financiering’

Beleggingen

Vestia wil af van 10.000 woningen in haar zogeheten maatwerkgebieden en houdt andere corporaties een ‘aantrekkelijke’ manier van  financiering voor door overname van haar leningen. 

Vestia poetst appels in maatwerkgebieden op: ‘Aantrekkelijke financiering’

Onlangs maakte Vestia bekend ruim tienduizend woningen van haar bezit te willen slijten aan andere corporaties. De woningbouwvereniging wil zich gaan concentreren op haar belangrijkste verzorgingsgebied: Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer. Met de opbrengst van de verkoop van haar woningen in Brielle, Zuidplas, Barendrecht, Bergeijk, Westland en Pijnacker-Nootdorp wil Vestia een deel van de schulden inlossen die de corporatie moest aangaan om overeind te blijven na het derivatenschandaal in 2012.

Deel leningen

Vestia verlangt van de overnemende corporaties dat het naast woningen ook een deel van haar leningen overneemt. Woordvoerder Liesbeth Timmermans: ‘Dit kan aantrekkelijk zijn voor beide partijen als de gehele portefeuille kan worden gefinancierd door het overnemen van geborgde leningen. Dit in vergelijking met een situatie waarbij de kopende partij de aankoop volledig extern financiert (DAEB met WSW-borging, niet-DAEB commercieel). Met de Autoriteit woningcorporaties (Aw) zijn we in gesprek over de mogelijkheid dit binnen de kaders van wet- en regelgeving te realiseren.’

Negatieve marktwaarde

In het jaarverslag over 2017 stelde Vestia nog zich te realiseren dat verkoop met daaraan gekoppeld (een deel van) de leningen ‘geen gemakkelijk traject wordt’. ‘Weliswaar zijn het woningen met een positieve cashflow, maar de leningen die wij meegeven hebben een fors negatieve marktwaarde. Daarvan kunnen wij zelf een klein deel dragen, maar wij zullen ook aan de sector vragen een deel daarvan voor haar rekening te nemen. Een mooi model daarvoor kan zijn dat de kopende corporatie gedurende de looptijd van de lening een jaarlijkse
bijdrage van de sector ontvangt in de te hoge rentekosten.’

In hoeverre die jaarlijkse bijdrage van de sector concreet is geworden, is nog niet duidelijk.

Reageer op dit artikel