nieuws

IVBN: Woning in Den Haag nog verder buiten bereik

Beleggingen

Het inmiddels aangenomen voorstel om woningzoekenden in Den Haag met een hoger inkomen alleen nog maar woningen vanaf 1.000 euro toe te wijzen leidt volgens de vereniging van institutionele vastgoedbeleggers IVBN alleen maar tot een verdere verstoring van de Haagse woningmarkt. 

IVBN: Woning in Den Haag nog verder buiten bereik
Frank van Blokland, directeur van IVBN

De Haagse gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met de spraakmakende herziening van de Haagse huisvestingsverordening waarmee een eerste regulering van het vrije middenhuursegment een feit is. Kern van de zaak is de keuze om huurwoningen tot aan 185 punten onder regulering te laten vallen. De verordening regelt dat deze huurwoningen voortaan aan inkomens tot  57.000 euro (alleenstaanden) of 67.000 euro (huishoudens bestaande uit 2 personen of meer) moeten worden toegewezen. Huishoudens met een hoger inkomen zijn daarmee aangewezen op huurwoningen vanaf 1.000 euro. 

Ontoereikend inkomen

Volgens  IVBN vergroot de Haagse politiek hiermee de betaalbaarheidsproblematiek binnen haar eigen gemeente omdat vrije sectorhuurwoningen, ongeacht hun puntenaantal, op markthuur worden verhuurd. Institutionele beleggers exploiteren huurwoningen voor alle inkomenscategorieën, maar door deze maatregel worden zij volgens de institutionele beleggers verplicht duurdere huurwoningen aan woningzoekenden met een ontoereikend inkomen te verhuren. IVBN-directeur Frank van Blokland: ‘Er is hier sprake van een beleidsmaatregel met grote negatieve gevolgen voor de lokale woningmarkt van Den Haag. ‘

Beperking doorstroming

Van Blokland voorziet grote problemen voor de doorstroming. ‘De Haagse woningmarkt wordt hiermee in toenemende mate onbereikbaar en ongeschikt voor woningzoekenden.’

Schade beperken

IVBN heeft de Haagse gemeenteraad vruchteloos geadviseerd om twee bepalingen toe te voegen aan de verordening in een poging de schade te beperken. Ten eerste bepleitte IVBN dat er een uitzondering moet worden gemaakt voor nieuwbouwcomplexen waarbij woningbeleggers met de gemeente afspraken maken over bijvoorbeeld huurniveaus en het beschikbaar stellen van de huurwoningen voor specifieke doelgroepen. Als tweede punt heeft IVBN ervoor gepleit alle reeds geliberaliseerde huurwoningen die eerder al verhuurd zijn geweest voor een markthuur boven de  1.000 euro van deze verordening uit te zonderen.

De gemeenteraad name deze voorstellen niet over, tot onvrede van de institutionele beleggers: ‘Met het afwijzen van deze constructieve bijdrage van IVBN is in Den Haag het risico ontstaan dat professionele lange termijn beleggers hun nieuwbouw noodgedwongen moeten temporiseren, in plaats van verder opvoeren’

Reageer op dit artikel