nieuws

Heimstaden onderschrijft United Nations Global Compact

Beleggingen

Heimstaden Group, wil duurzamer en sociaal worden. Daarom hebben ze zich gecommitteerd aan de tien principes van de United Nations Global Compact.

Heimstaden onderschrijft United Nations Global Compact
Turfmarkt Den Haag

Heimstaden is een vastgoedbedrijf in Scandinavië, Duitsland en Nederland. Ze  adopteren de verantwoorde werkwijzen en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen om mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie aan te pakken.

Heimstaden streeft ernaar waarde te creëren door te investeren in gebouwen met aandacht voor mens, milieu en klimaat. Door de ondertekening van de UN Global Compact heeft Heimstaden zich voor het eerst officieel gecommitteerd aan een internationaal initiatief op het gebied van duurzaamheid, dat is afgestemd op de kernwaarden van het bedrijf inzake zorg voor mens en milieu bij zakelijke acties. Met een duidelijke duurzaamheidsstrategie, meetbare doelen, regelmatige monitoring en rapportage, zal Heimstaden duidelijkheid creëren, zowel binnen als buiten de organisatie.

‘We zijn er trots op deel uit te maken van ’s werelds grootste duurzaamheidsinitiatief voor bedrijven. Door ons toe te leggen aan de UN Global Compact stemmen we onze strategieën en activiteiten nu af op de tien principes en nemen we strategische acties om bredere maatschappelijke doelen te bereiken, zoals de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling’, zegt Patrik Hall, ceo van de Heimstaden Group.

Koolstofdioxide en sociale huurcontracten

Heimstaden wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving door focus op duurzaam bouwen, van duurzame toeleveringsketens en het aanbieden van sociale huurcontracten en stageplaatsen. In overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs streeft Heimstaden ook naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen in 2030 en een hoge focus op energie-efficiëntie, hernieuwbare elektriciteit en andere acties om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen.

Reageer op dit artikel