nieuws

Gestegen marktwaarde onderpand maakt overname Vestia-leningen overbodig

Beleggingen

Hoewel het nog steeds de voorkeur heeft woningbouwvereniging Vestia om de verkoop van haar perifere bezit ook een deel van haar leningen van de hand te doen, is dit wat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw betreft niet meer een must.

Gestegen marktwaarde onderpand maakt overname Vestia-leningen overbodig
Een complex van Vestia aan de Rietgors in Barendrecht.

In 2012 raakt Vestia ernstig in de financiële problemen door het zogeheten derivatenschandaal. Alleen door omzetting van de derivaten in leningen, waarbij ook de andere corporaties om een bijdrage werd gevraagd, wist de Rotterdamse corporatie haar hoofd boven water te houden.

Voortijdig aflossen

Om de zaken weer op orde te krijgen heeft Vestia zich na de crisis gericht op verkoop van een flink deel van haar woningen. Afgezien van een verkoop aan Patrizia in 2014, bleven transacties vooralsnog uit. Weliswaar is de marktrente nu lager dan de geborgde leningen die de Waterschapsbank en de Bank Nederlandse Gemeenten verstrekten, daar staat een stevige boeterente tegenover als de Vestia voortijdig de langlopende leningen wil aflossen.

10.000 woningen

Door de fors toegenomen waarde van haar woningen in de afgelopen jaren is verkoop van een deel van het bezit nu wel rendabel voor Vestia. Vandaar dat de corporatie onlangs besloot om de 10.000 woningen die het bezit in Brielle, Barendrecht, Zuidplas, Westland, Pijnacker-Nootdorp en het Brabantse Bergeijk te koop te zetten voor andere corporaties. De corporatie zegt te willen gaan concentreren op haar kernverzorgingsgebied in Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer.

Daarbij heeft het de voorkeur om de woningen te verkopen mét de daaraan (een deel van) de gekoppelde leningen. Op die manier is Vestia extra snel verlost van de topzware kredieten. Bovendien zou overname van (een deel) van de leningen een aantrekkelijke manier van financiering voor de koper zijn.

‘Geen gemakkelijk traject’

In het jaarverslag over 2017 stelde Vestia nog zich te realiseren dat verkoop met daaraan gekoppeld (een deel van) de leningen ‘geen gemakkelijk traject wordt’. ‘Weliswaar zijn het woningen met een positieve cashflow, maar de leningen die wij meegeven hebben een fors negatieve marktwaarde. Daarvan kunnen wij zelf een klein deel dragen, maar wij zullen ook aan de sector vragen een deel daarvan voor haar rekening te nemen. Een mooi model daarvoor kan zijn dat de kopende corporatie gedurende de looptijd van de lening een jaarlijkse
bijdrage van de sector ontvangt in de te hoge rentekosten.’

Complexmatige verkoop

Die situatie ligt volgens woordvoerder Liesbeth Timmermans nu iets anders: ‘Op dit moment voeren we oriënterende gesprekken met woningcorporaties die mogelijk ons vastgoed willen overnemen. Daarom is het nu niet duidelijk of er überhaupt nog een bijdrage nodig is, en zo ja welke. Inmiddels hebben we namelijk toestemming van het WSW om complexmatig te verkopen, tegen marktwaarde verhuurde staat – en dus zonder de overname van leningen door de kopende corporatie.’ Dit dus in tegenstelling tot 2017.

Reageer op dit artikel