nieuws

Breda beperkt nieuwbouw sociale huur

Beleggingen

De Bredase woningcorporaties Alwel, Laurentius, WonenBreburg mogelijk ook een rol spelen bij het realiseren van meer middenhuur in de Brabantse stad, zo blijkt uit het pact dat de corporaties hebben gesloten met de gemeente en de Gezamenlijke Huurderskoepel.

Breda beperkt nieuwbouw sociale huur

Breda wil de komende vier jaar 6.000 nieuwe woningen bouwen. Voor de realisatie van deze volkshuisvestelijke opgave zijn onder de noemer Alliantie 2019-2023 afspraken gemaakt over thema’s als betaalbaarheid en beschikbaarheid, wonen en zorg, duurzaamheid, nieuwbouw en veiligheid.

Middeldure huurwoningen

Voor de nieuwbouwopgave wordt ingezet op de realisering van 1.200 sociale huurwoningen door de drie woningcorporaties. Daarnaast wordt gekeken op welke wijze de corporaties een rol kunnen spelen bij de realisering van middeldure huurwoningen.

Passende woningen

Een belangrijk onderdeel in de afspraken is voldoende betaalbare huurwoningen in de verschillende prijsklassen en voor de verschillende doelgroepen. De gemeente en corporaties leveren een gezamenlijke inspanning aan het beschikbaar krijgen van voldoende geschikte nieuwbouwlocaties om de nodige sociale, en dan met name betaalbare huurwoningen, te kunnen realiseren. Laurentius levert vanaf 2022 een bijdrage aan de opgave. Een op te zetten taskforce bevordert doorstroming op de woningmarkt en stimuleert passend wonen.

Concrete afspraken

Hans Pars, bestuursvoorzitter WonenBreburg, namens de drie woningcorporaties Alwel, Laurentius, WonenBreburg: ‘Ik ben blij dat we concrete afspraken hebben kunnen maken over onder andere 1.200 betaalbare nieuwbouwhuurwoningen, het verduurzamen van het woningbezit en dat we gezamenlijk 7 miljoen in leefbaarheid en veiligheid gaan investeren.’

Op juiste plek

Daan Quaars, wethouder bouwen en wonen: ‘Betaalbaarheid en aandacht voor de middeldure woningen zijn belangrijk. Daarnaast ben ik blij dat we met veiligheid veel pro-actiever aan de slag gaan. Kortom, deze afspraken leveren een mooie bijdrage aan onze ambitie voor 6.000 nieuwe woningen erbij in de komende 4 jaar, betaalbaar en op de juiste plek. Zodat iedereen fantastisch kan wonen in Breda’

Reageer op dit artikel