nieuws

Breda beperkt nieuwbouw sociale huur

Beleggingen Premium

De Bredase woningcorporaties Alwel, Laurentius, WonenBreburg mogelijk ook een rol spelen bij het realiseren van meer middenhuur in de Brabantse stad, zo blijkt uit het pact dat de corporaties hebben gesloten met de gemeente en de Gezamenlijke Huurderskoepel.

Breda beperkt nieuwbouw sociale huur

Breda wil de komende vier jaar 6.000 nieuwe woningen bouwen. Voor de realisatie van deze volkshuisvestelijke opgave zijn onder de noemer Alliantie 2019-2023 afspraken gemaakt over thema’s als betaalbaarheid en beschikbaarheid, wonen en zorg, duurzaamheid, nieuwbouw en …