nieuws

Vraag naar logistiek vastgoed op recordhoogte

Beleggingen

Vraag naar logistiek vastgoed op recordhoogte

De vraag naar logistiek vastgoed in Nederland was niet eerder zo hoog als in 2018 en stond in het teken van een grote vraag naar distributiecentra en grootschalige opslagruimten, zowel door bedrijven (logistieke dienstverleners, retailers en producenten) als door beleggers.

Dit is een van de conclusies in de zesde editie van de NVM Business publicatie Logistiek vastgoed in cijfers.

Vorig jaar is in totaal 3,1 miljoen vierkante meter logistiek vastgoed afgezet. Daarbij ging het overigens niet alleen om ruimten die op de vrije markt werden verhuurd en verkocht, maar ook om gebouwen die door bedrijven zelf voor eigen rekening werden neergezet, de zogenoemde eigenbouw. Opvallend was dat van de in 2018 gerealiseerde afzet bijna 2,2 miljoen vierkante meter betrekking had op nieuwbouw, wat in vergelijking met het jaar ervoor een duidelijke verbetering betekende.

Behalve een grotere vraag naar nieuwbouw, werd de markt ook gekenmerkt door een toename van het aantal gehuurde ruimten, met als gevolg dat het aandeel van de huursector in de totale opname boven de 75 procent lag. Het zuiden van het land nam – net als in andere jaren overigens – het grootste deel van de vraag naar logistiek vastgoed voor zijn rekening. Dat was vooral te danken aan de positieve gang van zaken in de provincie Noord-Brabant, waar meer dan 800.000 m2  zijn weg naar gebruikers vond.

Aanbod onveranderd

Ondanks de grote vraag naar logistiek vastgoed ging in 2018 het direct beschikbare aanbod van distributiecentra en grootschalige opslagruimten nauwelijks omlaag. Dat het aanbod vrijwel onveranderd bleef, kwam doordat er door beleggers en projectontwikkelaars meer logistieke gebouwen op risico in aanbouw werden genomen, dat wil zeggen zonder de zekerheid van voorverhuur. Eind 2018 stond ongeveer 2,33 miljoen vierkante meter te huur en te koop. Daarvan bestond 725.000 vierkante meter uit nieuwbouw. Het structurele of langdurige aanbod is in 2018 verder gedaald, namelijk met 35 procent. Wel vertoonde de aanbodsituatie grote regionale verschillen. Terwijl bijvoorbeeld Noord-Holland werd geconfronteerd met een sterke toename van leegstaande distributiecentra, was in Noord-Brabant sprake van een flinke daling van het aantal beschikbare meters.

Huurprijzen stabiel

De ontwikkeling van vraag en aanbod had echter weinig effect op de gerealiseerde huurprijzen; die bleven namelijk over het geheel genomen stabiel. Alleen in de regio’s Rotterdam en Eindhoven ging het gemiddeld huurprijsniveau iets omhoog. Dat is opmerkelijk, want in een recent rapport van internationaal vastgoedadviseurs Savills wordt wel gerept over huurgroei in de belangrijkste logistieke hotspots.

Hoewel de huurprijzen dus volgens NVM nauwelijks van hun plaats kwamen, gingen de aanvangsrendementen die beleggers bereid waren te betalen wel omlaag, wat tot een stijging van de prijzen leidde. Voor eersteklas objecten daalde het netto-aanvangsrendement tot iets onder de 4,6 procent. In 2008 was dat nog 7 procent. Er werd vorig jaar ook flink in distributiecentra belegd. Volgens NVM Business ging het om 2,3 miljard euro, een absoluut record. Daarvan had 70 procent betrekking op distributiecentra met een omvang van 30.000 m2 en meer.

Reageer op dit artikel