nieuws

Nog veel onduidelijkheid over consequenties Klimaatakkoord  

Beleggingen Premium

Over de consequenties van het Klimaatakkoord heerst nog veel onzekerheid.  Maar ook nog volop onzekerheid over hoe die te realiseren en wat het effect ervan zal zijn. Vele maatregelen zullen nog nader moeten worden uitgewerkt.  

Nog veel onduidelijkheid over consequenties Klimaatakkoord  

In lijn met het regeerakkoord presenteerde Ed Nijpels eind vorig jaar het langverwachte ontwerp-Klimaatakkoord aan het kabinet. De voorstellen in dat Klimaatakkoord beogen de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 met ten minste 49 procent terug te dringen. Het uiteindelijke doel …