nieuws

Meest krachtige regionale logistieke ecosysteem Benelux in Brabant

Beleggingen

Meest krachtige regionale logistieke ecosysteem Benelux in Brabant

Buck Consultants International heeft de kracht en veelzijdigheid van regionale logistieke ecosystemen in België, Nederland en Luxemburg onderzocht. Noord-Brabant komt als sterkste uit de bus.

De top-10 van de 24 Benelux-provincies ziet er als volgt uit:  1. Noord-Brabant; 2. Antwerpen; 3. Zuid-Holland; 4. Limburg (NL); 5. Gelderland; 6. Limburg (BE); 7. Oost-Vlaanderen; 8.Noord-Holland; 9. Luik; 10. Luxemburg (LUX).

Het onderzoek is een initiatief van Buck Consultants International en is mede mogelijk gemaakt door  logistiek vastgoedbedrijf WDP.

In het onderzoek heeft Buck Consultants International een nieuwe methode ontwikkeld om de toekomstkracht van logistieke regio’s in kaart te brengen. Kees Verweij, partner bij Buck Consultants International: ‘Er is vooral gekeken naar logistieke ecosystemen, d.w.z. niet alleen naar de huidige stand van zaken, maar ook naar de toekomstige potentiële kracht van de logistieke regio’s voor het vestigen en uitbreiden van distributiecentra.’

Medio april publiceerde Buck Consultants International/WDP een zelfde type onderzoek naar 40 regio’s in Nederland. Om ook goed vergelijkbare gegevens voor België en Luxemburg te vinden bleek het nodig om op provinciaal niveau 24 provincies/logistieke regio’s met elkaar te vergelijken.

Methode

Het logistieke ecosysteem geeft een overall inzicht in de toekomstkracht van de 24 Benelux-regio’s. Voor de aantrekkelijkheid van regio’s voor de vestiging van alleen internationale logistieke centra of juist alleen nationale distributie activiteiten zijn sommige factoren van groter of minder belang en kunnen de specifieke scores per regio afwijken. Dat geldt ook voor de gekozen gewichtensets voor de 16 factoren en 47 indicatoren die samen de kracht van het regionale logistieke ecosysteem bepalen. Deze zijn gebaseerd op de jarenlange ervaring van Buck Consultants International met locatiekeuzes van logistieke centra in Europa. Dat laat onverlet dat individuele bedrijven accenten kunnen leggen in hun afwegingen, die afwijken van het gemiddelde.

BCI kijkt naar 4 pijlers in de regionale logistieke ecosystemen: voldoende marktomvang en kansen voor business development voor logistieke operaties; aantrekkelijke fysieke bedrijfsomgeving voor logistieke faciliteiten;  ontwikkeling arbeidsmarkt voor distributiecentra;  en hoge mate van innovatie en duurzaamheid in logistieke operaties.

Noord-Brabant

De conclusie is dat de regio’s Noord-Brabant en Antwerpen naast elkaar het beste scoren op het gebied van het Regionale Logistieke Ecosysteem in de Benelux. Beiden hebben wel een verschillende opgebouwd ecosysteem: Noord-Brabant is sterker in fysieke bedrijfsomgeving en innovatie en duurzaamheid, terwijl Antwerpen sterker is in Markt & Business Development en Arbeidsmarkt. Beide regio’s hebben een combinatie van Europese distributie-activiteiten en regionale/stedelijke distributie op een grote schaal. Antwerpen heeft daar bovenop ook de tweede haven van Europa binnen de provinciegrenzen, hetgeen ook sterk bijdraagt aan een hoge score.

Zuid-Holland

Zuid-Holland is de nummer 3 op de ranglijst. Zuid-Holland kent met Rotterdam de grootste haven van Europa binnen haar grenzen, en heeft bovendien de op één-na-grootste stedelijke agglomeratie in Nederland, met een bijbehorende behoefte aan stadslogistiek. De regio Rotterdam-Rijnmond zal vanwege de aanwezigheid van de zeehaven ook op langere termijn aantrekkelijk blijken voor specifieke warehouses, bijvoorbeeld gekoppeld aan een relatief grote afvoer via feeder/shortsea over zee. Het is opmerkelijk dat Rotterdam-Rijnmond ook op het thema arbeidsmarkt goed scoort; de redenen zijn het relatief grote reservoir aan arbeidskrachten en de verschillende aanwezige logistieke opleidingen.

Limburg en Gelderland

De vierde en vijfde plaats zijn voor de Nederlandse provincies Limburg en Gelderland. Limburg is vanwege de nabijheid van Duitsland en de goede fysieke mogelijkheden in trek als locatie voor Europese distributiecentra. De provincie scoort net iets lager op het thema Markt & Business Development. Gelderland ligt centraal in Nederland, en aan de transportcorridors A15/Waal/Betuweroute en A2, en zet sterk in op het ontwikkelen van de logistieke potentie, onder andere door veel werk te maken van Innovatie & Duurzaamheid.

Belgisch Limburg

De Belgische provincies Limburg en Oost-Vlaanderen zijn geëindigd op de plaatsen 6 en 7. Beide provincies zijn relatief sterk in Markt & Business Development, maar ze kennen wel een verschillend profiel. (Belgisch) Limburg is een achterlandregio op de transport-corridors van de havens naar het achterland, en is hiermee aantrekkelijk voor Europese distributiecentra. Oost-Vlaanderen is daarentegen een provincie die de kracht van zeehaven- en stedelijke distributie- activiteiten kan combineren. De provincie ligt ten westen van Antwerpen en heeft daardoor een grotere uitdaging om Europese distributie-activiteiten aan zich te binden.

 

Reageer op dit artikel