nieuws

Rotterdam: Middenhuur voor 15 jaar beperkt verhogen

Beleggingen

Net als Amsterdam wil Rotterdam bij de bouw van middenhuur de toekomstige huurverhoging aan banden leggen; in dit geval voor 15 jaar. 

Rotterdam: Middenhuur voor 15 jaar beperkt verhogen

Het voorstel staat in het ‘Actieplan Middenhuur’ dat het Rotterdamse college van B & W heeft gepresenteerd. Rotterdam wil de komende tien jaar minstens 8.000 nieuwe huurwoningen bouwen voor Rotterdammers met een middeninkomen. Dit moet er mede voor zorgen dat deze groep in de stad blijft wonen.

Onderwijzers en hulpverleners

Zo’n 13 procent van de Rotterdamse huishoudens heeft een middeninkomen. Zij hebben een bruto-inkomen tussen de 37.000 en 55.000 euro per jaar. Het gaat daarbij onder meer om politieagenten, onderwijzers en verpleegkundigen. Het college ziet hen als ‘het fundament van Rotterdam’.  Veel van hen slagen er nu niet in om een prettige en betaalbare woning te vinden in Rotterdam. En onder andere door de ‘overspannen woningmarkt’ groeit volgens het college het tekort aan woningen voor deze groep.

Meer nieuwbouw

Meer nieuwbouw in de categorie ‘middenhuur’ is een van de plannen van het college om de middeninkomens voor Rotterdam te behouden. Het gaat hierbij om woningen met een (kale) huur van circa 700 tot 1000 euro per maand. Daarnaast wil B en W dat het huidige aantal middeldure woningen minimaal gelijk blijft.

Niet veel verhogen

Om dit te bereiken laat de gemeente in overeenkomsten (over onder andere erfpacht en gronduitgifte) voorwaarden opnemen waardoor verhuurders de huur voor middengroepen niet te veel kunnen verhogen. Dit voor een periode van vijftien jaar na de nieuwbouw. En binnen die tijd mogen deze woningen ook niet als koopwoning op de markt worden gebracht.

Afspraken met corporaties

Verder gaat Rotterdam het Rijk vragen om woningcorporaties meer ruimte te geven om nieuw te mogen bouwen in de vrije sector; in de categorie 700 tot 900 euro huur per maand. Het college wil ook afspraken maken met woningbouwverenigingen om duizenden grotere sociale huurwoningen om te zetten naar vrij sector woningen voor middeninkomens.

 

Reageer op dit artikel