nieuws

Rabo: Rendement huurwoningen lonkt buiten grote steden

Beleggingen

Rendementen op huurwoningen zullen zich de komende tijd volgens Rabobank gunstig blijven ontwikkelen, maar wel iets afzwakken ten opzichte van voorgaande jaren.

Rabo: Rendement huurwoningen lonkt buiten grote steden

De coöperatieve bank stelt dit in zijn Vastgoedbericht 2019, waarin het de verwachtingen voor het lopende jaar uitspreekt. Rabo constateert dat de woningmarkt blijft in 2019 in trek blijft, juist door de grote uitdagingen waar de sector voor staat. ‘Het enorme woningtekort, de achterblijvende bouwproductie, de lage hypotheekrente en het krappe woningaanbod maken dat landelijk de prijzen blijven stijgen, zij het minder hard. Tegelijkertijd remmen deze prijsstijgingen juist de woningverkopen. Doordat lonen niet in hetzelfde tempo zijn mee gestegen, raakt een koopwoning voor steeds meer mensen buiten bereik.’

Stijgende kosten

De bank stelt dat er van de doelstelling om het woningtekort op termijn terug te dringen door nieuwbouw weinig terecht komt. ‘Hoewel er steeds meer gebouwd wordt, is er nog geen sprake van een echte versnelling. Bovendien begint de bouwproductie steeds meer te haperen door stijgende kosten en een gebrek aan bouwlocaties.’

Grootste beleggingscategorie

Op termijn kunnen volgens Rabobank veranderingen in de leencapaciteit de betaalbaarheid van koopwoningen verder onder druk zetten. De huurwoningmarkt wint hierdoor aan populariteit. Huurwoningen blijven ook in 2019 populair onder beleggers. In 2018 investeerden beleggers een recordbedrag van 6,75 miljard euro in huurwoningen. Daarmee is woningvastgoed voor het eerst de grootste beleggingscategorie.

Opwaarts huurpotentieel

De verwachting van Rabo is dat rendementen op woningen zich gunstig blijven ontwikkelen, maar wel iets afzwakken ten opzichte van voorgaande jaren. Doordat de interesse van beleggers in de huurwoningmarkt groot blijft, blijven ook de aanvangsrendementen onder druk staan. In de grote steden zijn deze vaak al erg scherp en is er weinig ruimte voor verbetering. Daarom wordt het volgens Rabobank steeds interessanter om buiten deze steden de portefeuille uit te breiden. ‘In de grote steden is weinig opwaarts huurpotentieel; randgemeenten bieden hiervoor betere kansen.’

Zorg- en studentenhuisvesting

Ook alternatieven als zorg- en studentenhuisvesting hebben zich volgens coöperatieve bank bewezen als goed renderende beleggingscategorieën en bieden groeikansen. ‘Concepten voor ouderenhuisvesting zijn kansrijk, gezien de snelle vergrijzing en het feit dat deze doelgroep langer zelfstandig moet blijven wonen. Kleinschalige woonvormen, waaronder collectieve ontwikkelingen, winnen aan populariteit.’

Opstapeling regelgeving

Bij alle positieve verwachtingen voor de huursector zie Rabobank wel een adder onder het gras. Betaalbaarheid van  wonen staat hoog op de politieke agenda. Dat kan volgens de bank leiden tot huurprijs beleid van de vrije huursector in meer grote steden. ‘Ook de landelijke overheid doet hier onderzoek naar, wat impact kan hebben op de rendementsverwachting. Institutionele beleggers kijken al kritisch naar nieuwbouwinvesteringen in steden met beperkende regelgeving, omdat het hier moeilijk is om het benodigde rendement te halen. Een verdere opeenstapeling van regelgeving kan beleggers weerhouden te investeren in nieuwbouw.’

Reageer op dit artikel