nieuws

Nog lange weg naar efficiënte stadslogistiek

Beleggingen

Nog lange weg naar efficiënte stadslogistiek

Een belangrijke hobbel voor het investeren in stadsdistributiecentra is dat er te weinig grote, kapitaalkrachtige exploitanten zijn voor dergelijk vastgoed. Bovendien ontberen de centra voldoende schaal.

Dat zei Tia van Beek, director transactions van internationaal vastgoed vermogensbeheerder Principal Real Estate. Zij was een van de sprekers tijdens het congres ‘Stadslogistiek Van Warehouse naar winkel’ in Utrecht, georganiseerd door Vastgoedmarkt. Volgens haar zijn de exploitanten het in het algemeen start-ups met een trackrecord van hooguit enkele jaren.Van Beek pleitte voor meer regelgeving, consistentie en een duidelijke stip aan de horizon waarop beleggers zich kunnen oriënteren.

Daarnaast miste zij voldoende schaalgrootte. ‘Een project moet naast een solide huurder, ook voldoende schaalgrootte hebben om interessant voor ons te zijn. Twintig miljoen euro voor een project is toch wel minimaal.’ Principal Real Estate beheert een logistieke vastgoedportefeuille van zeven miljard euro, waarvan slechts een fractie bestaat uit stadsdistributiecentra. Als voorbeeld van een goede propositie noemde zij een stadsdistributiecentrum in Londen.

Behoorlijk risicovol

Edwin van de Woestijne, managing director Commercieel Vastgoed ASR, stelde vanuit beleggersoptiek stadsdistributiecentra ‘behoorlijk risicovol’ te vinden. Er zijn volgens hem veel locaties aan de randen van de steden in principe geschikt voor het opzetten van dergelijke centra. ‘De rand van de stad is groot. En dat is meteen ook het probleem. Want je kunt overal heen als gebruiker. Misschien is het daarom meer een eigenaarsgebruikers markt.’ Hij ziet stadsdistributie voorlopig nog niet uitgroeien tot een volwaardig onderdeel van de logistieke vastgoedbeleggingsmarkt.

De Utrechtse wethouder Victor Everhardt deed het Raamwerk Zero Emissie Stadslogistiek Utrecht uit de doeken. Volgens dat ambitieuze beleidsstuk moet de stadslogistiek in de Domstad in 2025 volkomen emissieloos verlopen.  De wethouder zei desgevraagd tegen Vastgoedmarkt dat hij geen blauwdruk beschikbaar heeft van de hoeveelheid stadsdistributiecentra die dan nodig zijn aan de randen van de stad en microdistributiecentra in de woonwijken.

Samenwerking

Everhardt: ‘Een gemeente heeft met ruimtelijke ontwikkelingen, infrastructuur en regelgeving invloed op het goederenvervoer, maar uiteindelijk zijn het de bedrijven die investeren in schone en efficiënte logistiek. Je moet ook ruimte geven aan de creativiteit van de markt en samenwerking.’ Op een vraag vanuit de zaal waarom gemeenten altijd weer opnieuw het wiel proberen uit te vinden als het gaat om stadsdistributie en weinig leren van elkaars fouten en geslaagde projecten, kwam geen duidelijk antwoord.

Volgens Walther Ploos van Amstel, lector City Logistiek van de Hoge School van Amsterdam, hebben logistiek dienstverleners ‘het volledig laten afweten’ in de stadsdistributie. ‘Ze hebben zich juist teruggetrokken uit de steden en houden zich voornamelijk bezig met dozenschuiven’, chargeerde hij. Volgens hem zullen de oplossingen vooral moeten komen als het gaat om stadsdistributiecentra van de groothandel ‘die veel beter weet wat de eindgebruiker wil.’

City Hub

Het congres vond plaats in de 6.000 m2 omvattende Utrechtse vestiging van City Hub, die op 12 april 2019 officieel wordt geopend. Na Roermond en Amsterdam is het de derde vestiging van het in 2016 opgerichte bedrijf. Volgens cio Rinse van der Woude van City Hub is het belangrijk dat beleidsmakers stadslogistiek tot een integraal onderdeel gaan maken van hun beleid.

Moderator Wim Eringfeld, directeur van adviesbureau Stec Groep, vond het hoog tijd dat er spijkers met koppen worden geslagen en er dwingende maatregelen komen. ‘Het concept om vanuit één hub aan te leveren wordt al 25 jaar besproken. Met uitzondering van het inzetten van emissieloze voertuigen is er eigenlijk bar weinig veranderd.’

Reageer op dit artikel