nieuws

Nieuw opnamerecord voor logistiek vastgoed

Beleggingen

In 2018 is maar liefst 2,5 miljoen vierkante meter logistieke ruimte verhuurd of verkocht, het opnamerecord uit 2017 is hierdoor met een achtste overtroffen. De Nederlandse logistieke markt wordt qua omvang gedomineerd door een viertal logistieke hotspots: Rotterdam, Tilburg-Waalwijk, Venlo-Venray en West-Brabant.

Nieuw opnamerecord voor logistiek vastgoed

Dit blijkt uit de rapportage Sprekende Cijfers Logistiek 2019 van makelaarsorganisatie Dynamis.

In 2018 was een sterke dynamiek zichtbaar onder gebruikers van logistiek vastgoed in Nederland. Door de stevige economische groei en bloeiende handel werden veel vierkante meters logistieke ruimte in gebruik genomen. Een aanzienlijk deel van het bestaande aanbod voldoet echter niet aan de moderne kwaliteitseisen, waardoor veel gebruikers nieuwbouwpanden hebben betrokken. Deze mismatch tussen de kwalitatieve vraag en het beschikbare aanbod vormt een belemmering voor de toekomstige groei, die wordt versterkt door tekorten op de arbeidsmarkt en een afzwakkende economische groei.

Buiten de vier grote logistieke hotspots is veel dynamiek zichtbaar in een aantal opkomende regio’s zoals Twente en Rivierenland.

Verdergaande schaalvergroting en automatisering in de logistieke sector hebben geleid tot hogere eisen aan het vastgoed. Veel panden in de bestaande bouw voldoen niet aan deze wensen en eisen, zo is de vrije hoogte in maar liefst twee derde van de aangeboden panden lager dan de nieuwbouwstandaard van 12,2 meter. Met als resultaat dat bijna de helft van de partijen die verhuisd zijn, hebben gekozen voor een nieuwbouwobject.

Logistieke dienstverleners ervaren in toenemende mate problemen om de beschikbare functies in te vullen. In twee jaar tijd is het aantal vacatures in de logistieke sector meer dan verdubbeld. Het arbeidstekort loopt daarmee veel sneller op dan in de totale Nederlandse economie. Om het personeel in distributiecentra op peil te houden, zal de verdere instroom van buitenlandse arbeidskrachten op korte termijn een oplossing zijn. Om deze werknemers te huisvesten hebben gemeentes een belangrijke rol in het faciliteren van woonlocaties.

Onder invloed van een lager economisch groeitempo zal de vraag naar logistiek vastgoed naar verwachting dit jaar afzwakken. Ondanks de afzwakking blijft de dynamiek in deze vastgoedsector van een uitzonderlijk hoog niveau. De politieke verhoudingen op het wereldtoneel vormen echter een aanzienlijk risico voor internationaal opererende logistieke partijen.

Logistieke hotspot Opname in 2018 (m²) Aanbod per jan. 2019 (m²)
Rotterdam                                      362.400                        350.700
Tilburg-Waalwijk                          352.300                        258.000
Venlo-Venray                                 304.300                        254.500
West-Brabant                                 304.100                        294.300
Twente                                             178.500                           23.700
Rivierenland                                   170.200                          69.700
Amsterdam & Schiphol                146.700                         196.000
Oss-Veghel-’s-Den Bosch            141.800                         111.600
Almere-Lelystad-Zeewolde         125.300                        133.000
A12-corridor                                   114.700                        140.100
Arnhem-Nijmegen                        109.900                         86.400
Zuid-Limburg                                 100.000                         71.800
Eindhoven-Helmond                     64.700                        146.100
Utrecht                                              30.500                          76.400
Den Haag                                          10.000                              –
Totaal                                          2.515.400                     2.212.400

Reageer op dit artikel