nieuws

‘Oplossing split incentive noodzaak voor Klimaatakkoord’

Beleggingen

Institutionele beleggers willen krachtiger instrumenten om huurders mee te laten betalen aan de verduurzaming van wijken.

‘Oplossing split incentive noodzaak voor Klimaatakkoord’
Frank van Blokland, directeur van IVBN

‘We moeten de split incentive oplossen’, zegt Frank van Blokland, directeur van IVBN (Vereniging van Institutionele Beleggers in Nederland), op de vraag hoe zijn achterban de investeringen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord wil opbrengen. Van een split incentive is sprake wanneer een verhuurder investeringen doet waarvan niet hij maar de huurder beter wordt, en wellicht ook het klimaat.

‘Voor ons is de grote vraag of we op maand- of jaarbasis een bijdrage van de huurder kunnen krijgen voor onze investeringen in duurzaamheid. In ieder geval een deel daarvan moet toch wel bij ons terugkomen. Stel dat die investeringen omgerekend 80 euro per maand voor een winkelruimte bedragen en dat de winkelier daardoor een 50 euro lagere energierekening krijgt. Dan zouden we het redelijk vinden wanneer tenminste die 50 euro naar de belegger gaat die de investering heeft gedaan. Dan nog zullen we een fors deel van de kosten zelf moeten nemen.’

Institutionele beleggers hebben verschillende manieren om te regelen dat huurders meebetalen aan duurzaamheidsinvesteringen. Dat gebeurt meestal pas bij mutaties en voor zittende huurders van winkels en kantoren via green leases. Bij woningen kan het op complexniveau alleen wanneer een ruime meerderheid van de huurders ermee akkoord gaat. Van die beperking wil Van Blokland af. ‘Wij krijgen als verhuurders de verplichting om woningcomplexen van het gas te halen en we zullen dat zo efficiënt en kosteneffectief moeten doen. Dan moeten we niet gehinderd worden door een instemmingsvereiste van 70 procent van alle huurders van een woningcomplex. Want dan gaat dat niet snel en efficiënt lukken.’

De bestaande instrumenten zullen waarschijnlijk onvoldoende zijn bij een operatie om hele wijken van het gas af te halen, bevestigt Van Blokland. ‘Wat het gaat kosten wordt pas duidelijk als we weten wat er gebeurt. Dat is eind 2021 het geval’, zegt de IVBN-directeur. Dan moeten gemeenten per wijk een warmteplan hebben. Een ding weet Van Blokland wel: ‘We moeten voor de split incentive wel een oplossing vinden.’

Na corporaties moeten nu ook vastgoedpartijen mee gaan doen aan de operatie om bestaande bouw gasvrij te krijgen, stelde Diederik Samson op 7 maart. ‘Als we hele wijken op het warmtenet willen aansluiten, kunnen we niet zonder andere vastgoedeigenaren. Want om hele wijken op het warmtenet aan te sluiten, moet je massa maken.’

Reageer op dit artikel