nieuws

IVBN bang voor breidel door nieuwe huisvestingswet

Beleggingen

IVBN bang voor breidel door nieuwe huisvestingswet
Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken)

De vereniging van institutionele beleggers in vastgoed (IVBN) waarschuwt voor een toenemende negatieve  invloed van gemeenten bij de ontwikkeling van nieuwe middenhuurwoningen door de voorgenomen aanpassing van de Huisvestingswet. 

Op 27 maart 2019 staat in de Tweede Kamer de plenaire behandeling van de Wet Maatregelen Middenhuur gepland. In dit wetsvoorstel worden wijzigingen van de Woningwet en de Huisvestingswet 2014 behandeld. Onderdeel daarvan is het schrappen van de term ‘goedkoop’ op grond waarvan gemeenten nu de ruimte hebben om een huisvestingsvergunning te verstrekken. In de praktijk hanteren gemeenten daarvoor de huurtoeslaggrens. Voor woningen met hogere huren gold die huisvestingsvergunning niet.

Omdat zich’onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste kunnen voordoen in het middenhuursegment’ wil minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) de bovengrens nu gaan schrappen. Iedere categorie van woonruimte kan op die manier worden aangewezen als vergunningplichtig in de huisvestingsverordening.

Andere voorwaarden

IVBN vreest dat gemeenten aan het afgeven van een huisvestingsvergunning naast het inkomen ook andere voorwaarden gaan stellen, zoals aan de huurprijs, de jaarlijkse huurverhoging of voorrangsregelingen. De vereniging is tegen regulering van het vrije- en middenhuursegment en noemt het ook onnodig. Directeur Frank van Blokland: ‘Waar dat door gemeenten wordt gewenst, zijn onze leden best bereid om wederzijdse afspraken te maken met gemeenten over de toewijzing van woningen in het middenhuursegment. Ik verwijs naar de meest recente voorbeelden: het Platform Amsterdamse Middenhuur en het Utrechts Biedboek Middenhuur. Maar het moet niet de deur open zetten voor allerlei voorwaarden.’

Verruiming markttoets

Frank van Blokland, directeur van IVBN

Ten aanzien van de verruiming van de markttoets voor woningcorporaties in de Woningwet ziet IVBN geen bezwaren, mits het om een beperkte verruiming gaat in wijken met overwegend eigen gereguleerd corporatiebezit. Het vervallen van een 5,5 procent Bruto Aanvangs Rendement betekent immers nog steeds dat de corporatie in hun niet-Daeb-tak een rendement moet maken, vergelijkbaar met professionele lange termijn beleggers, zoals IVBN-leden.

Frank van Blokland: ‘Vanuit de praktijk signaleren wij zelfs de politieke wens vanuit enkele grote gemeenten om woningcorporaties vanuit hun sociale kerntaak een grotere rol te laten spelen in het middenhuursegment. Dat kan volgens de Woningwet 2015 helemaal niet.’

Reageer op dit artikel