nieuws

Hypotheekomzet naar recordhoogte

Beleggingen

De totale hypotheekomzet is in 2018 gegroeid van 101 miljard euro naar een recordhoogte van 106 miljard euro, zo meldt consultancybureau IG&H.

Hypotheekomzet naar recordhoogte

Uit de Hypotheekupdate van IG & H blijkt dat het aantal verstrekte hypotheken daalde met 2,1 procent in 2018 naar een totaal van 346.000. De gemiddelde hypotheeksom groeide juist met 7,2 procent naar 306.000 euro, de hoogste ooit. Terwijl het aantal verstrekte hypotheken aan starters (-12 procent) en doorstromers (-8 procent) daalde, steeg het aandeel van oversluiters juist van 78.000 naar 96.000 (+23 procent) in 2018. ‘Hiermee is het aantal oversluiters hoger dan ooit tevoren’, zegt Joppe Smit, senior manager bij IG&H. ‘Dit wijst erop dat hypotheekverstrekkers er niet goed in slagen om bestaande klanten aan zich te binden.’

Laagste groei sinds 2011

In het vierde kwartaal van 2018 bedroeg de totale hypotheekomzet 28 miljard euro; een stijging van 2,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, maar tegelijkertijd ook de laagste groei in het vierde kwartaal sinds 2011.  Ten opzichte van het vierde kwartaal in 2017 krimpt het aantal verstrekte hypotheken echter fors (-8,7 procent), de grootste afname sinds het vierde kwartaal van 2013. De volledige groei in de hypotheekmarkt is hierdoor afkomstig van mensen die niet van woning wisselen.

Buitenlandse partijen

Het aandeel van de grootbanken is in het vierde kwartaal van 2018 met bijna twee procent gedaald naar vijftig procent, het laagste punt in drie jaar. Ook het marktaandeel van verzekeraars loopt in het vierde kwartaal iets terug naar 9,8 procent van de totale hypotheekmarkt. Het aandeel van buitenlandse partijen stijgt daarentegen licht naar 4,7 procent.

Reageer op dit artikel