nieuws

Eerste opzet Binnenstadsbarometer gelanceerd

Beleggingen

Tijdens de Dag voor de Binnenstad is de eerste opzet van de Binnenstadsbarometer gepresenteerd. De Binnenstadsbarometer vormt een landelijke monitor voor binnensteden en maakt inzichtelijk hoe de binnensteden van Nederland zich ontwikkelen en scoren ten opzichte van elkaar.

Eerste opzet Binnenstadsbarometer gelanceerd

De Binnenstadsbarometer wordt door het Platform Binnenstadsmanagement ingezet voor de Verkiezing Beste Binnenstad in mei 2020. De Binnenstadsbarometer biedt ook handvatten voor binnensteden zelf.

De Binnenstadsbarometer is nog in ontwikkeling en wordt de komende periode verder aangevuld met datasets. Voor de samenstelling van de barometer maakt het Platform Binnenstadsmanagement gebruik van diverse databronnen, waaronder gegevens over het aantal bezoekers (Mezuro) en data over de bereikbaarheid (Movares).

Zes thema’s

De verschillende databronnen zijn ingedeeld in zes thema’s:

1.      Economie: De economische activiteiten in de binnenstad, en de toegevoegde waarde hiervan voor de verscheidenheid aan stakeholders.

2.      Veerkracht: De mate waarin een binnenstad, door een veelzijdigheid en hoge dichtheid van middelen, functies, en doelgroepen schokbestendig kan reageren op de effecten van economische, sociale, en klimatologische veranderingen.

3.      Inclusiviteit: Een inclusieve binnenstad waar deelname aan maatschappelijke activiteiten, diensten, cultuur, recreatie, entertainment, wonen, en werken, voor iedereen toegankelijk is. Een binnenstad voor iedereen en als doorsnede van de maatschappij.

4.      Identiteit: De eigenheid van de binnenstad en de mate waarin deze eenduidig en herkenbaar wordt uitgedragen in georganiseerde activiteiten, bebouwde omgeving, en de branding van de binnenstad.

5.      Governance: De mate van effectiviteit en doeltreffendheid van de samenwerking- en organisatiekracht tussen stakeholders van een binnenstad om in het beleid gestelde doelstellingen te behalen.

6.      Levendigheid: Een bruisende binnenstad die een brede variatie aan activiteiten biedt, die invulling geven aan de wensen van verschillende doelgroepen, met verschillende bezoekredenen, op diverse tijdstippen van de dag en het jaar.

Uitreiking

Vanaf januari 2020 wordt de Verkiezing Beste Binnenstad weer georganiseerd, waarbij de binnenstadsbarometer wordt ingezet. De zeven best scorende binnensteden uit de twee categorieën (grote en middelgrote binnensteden) worden meegenomen in het verkiezingsproces en maken kans op de titel Beste Binnenstad 2020. De titel wordt uitgereikt in mei 2020.

Reageer op dit artikel