nieuws

Het mes moet in het aantal vierkante meters winkeloppervlakte

Beleggingen

Saneren is de enige mogelijkheid om landelijk gezien een goed winkelaanbod te houden. Dit zegt Gertjan Slob, directeur onderzoek bij Locatus, in een interview met Vastgoedmarkt. Volgens Slob zijn de investeringen in nieuwe winkelmeters te lang doorgegaan. 

Het mes moet in het aantal vierkante meters winkeloppervlakte

Slob wijst erop dat Nederland tot 1990 nog ongeveer 16 mln m2 winkeloppervlakte had. In 2014/2015 was het op zijn hoogtepunt met 32 mln m2. ‘Een economische reden voor die verdubbeling was er niet, maar de markt voor winkelvastgoed is er natuurlijk bij uitstek een waarvoor de varkenscyclus geldt’, aldus Slob. ‘Je loopt als ontwikkelaar altijd achter de muziek aan. In 2010, 11 en 12 kwamen er gewoon nog nieuwe winkelpanden op de markt terwijl we midden in de economische crisis zaten. Toen er in 2007 werd besloten tot een winkelcentrum in Leidsche Rijn was er veel weerstand tegen, anno 2018 is het er toch gekomen. Ik ben heel benieuwd of het bij de gekozen schaalgrootte wel gaat functioneren.’

Uitruil van panden

De voornaamste les die vastgoedbeleggers, retailers en ander stakeholders eruit moeten trekken, is volgens Slob is dat je veel flexibeler met de je winkelgebied moet omgaan. ‘Behalve op de toplocaties wordt er nu bijna niets meer ontwikkeld. Dus wil je wat bereiken dan zul je als ontwikkelaars en beleggers met elkaar om de tafel moeten gaan zitten. Op die manier kun je saneren door ook tot een uitruil over te gaan. Je kunt elkaars pijn verzachten door panden op slechte locaties een andere bestemming te geven in ruil voor een winkelpand op een betere locatie. Als je wilt voorkomen dat er een rare gatenkaas ontstaat in het winkelgebied zullen vastgoedeigenaren daar samen naar moeten kijken.’

Sanering noodzaak voor goed winkelaanbod

Sanering noodzaak voor goed winkelaanbod

Ei van Columbus

Onder meer vanuit het kadaster wordt deze stedelijke kavelruil al enkele jaren gestimuleerd. ‘Het lijkt het ei van Columbus, maar helemaal is het natuurlijk niet gelet op de ruilverkaveling in de landbouw van de jaren 80. Het enige wat je nodig hebt is de bereidheid van winkeliers om te verhuizen, in andere gevallen heb je vaak te maken met ondernemers die toch al richting het einde van hun carrière gaan en bereid zijn om mee te denken.’

Reageer op dit artikel