nieuws

‘Geen controlled demolition Twin Towers’

Beleggingen

In tegenstelling tot wat de truthers beweren, is de vernietiging van de Twin Towers geen geval van controlled demolition.

‘Geen controlled demolition Twin Towers’

Dat valt te lezen op websites gericht tegen wat ze zelf complottheorieën noemen. Een federale grand jury gaat de aanwijzingen bekijken van Lawyers’ Committee for 9/11 Inquiry (LC) dat de torens zouden zijn opgeblazen. Volgens websites als Truthersaresanitychallenged, Metabunk.org en 911myths.com snijden de argumenten van de truthers geen hout en is de ineenstorting het gevolg van het binnenvliegen van twee jets.

  • De door LC aangedragen stofmonsters bewijzen niet het gebruik van geavanceerde explosieven. Daarvoor is er te veel onduidelijkheid over de herkomst van de monsters. Ook de zuiverheid ervan staat ter discussie, omdat de analyse van de monsters jaren na 9/11 plaatsvond.
  • Getuigenverslagen van bomontploffingen voorafgaand aan het binnenvliegen van de jets zijn onbetrouwbaar. Een ontploffing hoeft niet door explosieven te zijn veroorzaakt en over de tijdstippen van gebeurtenissen bestaat te veel onduidelijkheid.
  • De symmetrische instorting van het asymmetrisch beschadigde WTC7 kan worden verklaard door de grote stijfheid van de buitenconstructie en bewijst niet dat dit gebouw is opgeblazen.
  • De aanwezigheid van gesmolten ijzer als product van de explosieve reactie tussen aluminium en ijzeroxide is niet aannemelijk. IJzer smelt bij 1.500 graden celsius. Een analyse van Nasa vijf dagen na de aanslagen liet temperaturen van meer 800 graden zien. De temperaturen waren veel te laag om een reactie tussen aluminium en ijzeroxide te vermoeden.
  • Verslagen over stalen onderdelen die zijwaarts werden afgevuurd tijdens de ineenstortingen van de Twin Towers zijn geen bewijzen voor het gebruik van explosieven. Er zijn andere verklaringen voor. Vallend materiaal uit kapotte delen van de torens kan bijvoorbeeld op intacte vloeren zijn gestuit, waarbij de verticale verplaatsing werd omgezet in een horizontale. Ook de toegenomen druk op onderdelen van de Twin Towers kan het zijwaarts afvuren van materiaal verklaren.
  • De aantasting van staaldelen bewijst niet het gebruik van de zwavelhoudende springstof thermaat. Zwavel komt ook voor in zure regen en gips. Ook is de aantasting van het staal geen bewijs voor de extreem hoge temperaturen waarmee de ontploffing van thermaat gepaard gaat. Een gewone brand is daarvoor al voldoende.

Dit is het derde artikel in een reeks over de oorzaak van de instorting van de Twin Towers. In de vorige aflevering kwam de zienswijze van de truthers aan bod.

Reageer op dit artikel