nieuws

Ex-pandjesbaas Cees Engel duikt opnieuw op in campingzaak

Beleggingen

Na enkele maanden van relatieve rust is de voormalige Rotterdamse krottenkoning Cees Engel weer opgedoken in de zaak rondom de gesloten camping Fort Oranje in Rijsbergen. Engel was, niet tot ieders tevredenheid, aanwezig bij het getuigenverhoor bij de rechtbank Breda van de  burgemeester van Zundert, Leny Poppe-Looff. 

Ex-pandjesbaas Cees Engel duikt opnieuw op in campingzaak

De landsadvocaat had bezwaar aangetekend tegen de aanwezigheid van Engel, maar de rechter-commissaris stemde in met de aanwezigheid van de voormalige campingbaas in de bodemprocedure rondom het sluiten van camping Fort Oranje in 2017. Het 27 hectare grote terrein, ooit een 5 sterren camping, was in de jaren daarvoor regelmatig het toneel van criminaliteit en overlast. Fort Oranje werd een geliefde woonplek voor ex-gedetineerden en ook de slechte leef- en woonomstandigheden trokken regelmatig de aandacht binnen en buiten de media.

Camping ontruimd

In juni 2017 besluit de gemeente Zundert -waaronder Rijsbergen valt-, gesterkt door kabinetssteun, het beheer van de camping over te nemen. Eind 2017 zijn alle campingplaatsen ontruimd. Engel laat het er op zijn beurt niet bij zitten. Samen met de mede-eigenaars, zoon Jan Engel en juridisch adviseur Jeroen Pols, willen ze met een bodemprocedure de schade vergoed zien die de gemeente aan hun camping heeft aangebracht. De gemeente claimt op haar beurt van de eigenaars een vergoeding van de kosten die gemoeid waren met de ontruiming van het terrein.

Uitgekocht door Rotterdam

Engels heeft als huisjesmelker verre van een onbevlekt blazoen. Eind jaren 90 genoot hij een bedenkelijke reputatie als krottenkoning van Rotterdam. In 2007, vijf jaar nadat Engel Fort Oranje in handen kreeg, kocht de gemeente Rotterdam de laatste 110 woningen, twee bedrijfspanden en een stuk grond aan de Keileweg voor naar verluidt 13 miljoen euro van Engel. Hieraan was de voorwaarde verbonden dat hij zich in de Maasstad nooit meer met vastgoed mag bezighouden.

Sollicitatie als burgemeester

Eind vorig jaar maakte Engel Senior bekend te hebben gesolliciteerd als opvolger van Poppe-Looff die per 1 maart als burgemeester van Zundert zou vertrekken. Omdat er nog geen nieuwe burgemeester is benoemd, blijft zij voorlopig aan.

Reageer op dit artikel