nieuws

Activeer dood kapitaal corporaties voor urgente maatschappelijke woonopgaven

Beleggingen Premium

Woningcorporaties kunnen de samenleving en zichzelf een grote dienst bewijzen door hun vastgoed in de niet-DAEB tak, huurwoningen met een maandhuur van meer dan 720,42 euro en bedrijfsonroerend goed, op afstand te plaatsen in een vastgoedfonds voor huurwoningen voor middeninkomens. Het fonds kent corporaties en institutionele beleggers als aandeelhouders. Corporaties kunnen ook direct verkopen aan het fonds. Met de opbrengsten kunnen interne leningen worden afgelost en investeringen worden gedaan in de DAEB tak: nieuwbouw sociale huurwoningen en verduurzamen bestaande woningvoorraad.

Activeer dood kapitaal corporaties voor urgente maatschappelijke woonopgaven