nieuws

Portaal verwerft 880 sociale woningen in Leiden

Beleggingen Premium

Op 4 december 2018 heeft de eigendomsoverdracht van circa 880 (voornamelijk) sociale woningen in Leiden van Ymere aan Portaal plaatsgevonden. Vastgoedmarkt achterhaalde de koopsom.

Portaal verwerft 880 sociale woningen in Leiden

Vijf maanden geleden sloten beide woningcorporaties al een koopovereenkomst hiervoor. Volgens onderzoek van Vastgoedmarkt in het Kadaster is 94,65 miljoen euro betaald. De betrokken huurders, huurdersverenigingen en de gemeente Leiden zijn over de transactie vooraf geïnformeerd. Portaal voegt met deze verwerving een groot aantal goede en betaalbare huurwoningen aan haar portefeuille …