nieuws

Portaal verwerft 880 sociale woningen in Leiden

Beleggingen

Op 4 december 2018 heeft de eigendomsoverdracht van circa 880 (voornamelijk) sociale woningen in Leiden van Ymere aan Portaal plaatsgevonden. Vastgoedmarkt achterhaalde de koopsom.

Portaal verwerft 880 sociale woningen in Leiden

Vijf maanden geleden sloten beide woningcorporaties al een koopovereenkomst hiervoor. Volgens onderzoek van Vastgoedmarkt in het Kadaster is 94,65 miljoen euro betaald.

De betrokken huurders, huurdersverenigingen en de gemeente Leiden zijn over de transactie vooraf geïnformeerd.

Portaal voegt met deze verwerving een groot aantal goede en betaalbare huurwoningen aan haar portefeuille toe en neemt hiermee haar verantwoordelijkheid als belangrijke partner in de stad Leiden.  Portaal neemt alle huurcontracten ongewijzigd over. In 2012 kondigde de beide partijen een grote woningruil aan  in de regio Leiden.

De afgelopen jaren was Portaal al verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van een groot deel van de verkochte huurwoningen. De overname van deze woningportefeuille heeft Portaal gefinancierd uit de lopende geldstromen.

ABC Capital trad bij de verwerving van deze volumineuze portefeuille op als adviseur van Portaal. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn notarissen heeft de leveringsakte gepasseerd.

Reageer op dit artikel