nieuws

Winkeltransformatie in vier Rotterdamse wijken

Beleggingen

Feijenoord, Oude Noorden, Crooswijk en Charlois. Dat zijn de Rotterdamse wijken die aangewezen zijn als pilotgebieden voor het stimuleren van transformatie van leegstaande winkels naar woningen of andere bedrijvigheid.

Winkeltransformatie in vier Rotterdamse wijken

De afgelopen twee jaar heeft de gemeente Rotterdam ingezet om leegstaande winkelpanden een andere functie te geven wanneer marktpartijen daar initiatief toe namen. Recent is deze inzet van de gemeente op de detailhandel geëvalueerd. Er is geconstateerd dat het vooral belangrijk wordt om te regisseren dat op de juiste plekken – buiten de toekomstbestendige winkelstructuur – panden getransformeerd worden. Die transformatie gebeurt bij voorkeur gegroepeerd (verschillende panden uit één gebied tegelijk transformeren) in plaats van bij individuele panden verspreid door de stad , zodat winkelgebieden versneld van functie veranderen.

In het Oude Noorden, Feijenoord, Crooswijk en Charlois, waar sprake is van relatief hogere concentratie winkelleegstand, gaat de gemeente een pakket met maatregelen invoeren om winkeltransformaties te stimuleren. Wethouder Barbara Kathmann (Economie, Wijken en Kleine Kernen) : ‘Transformatie van leegstaande winkelpanden in niet-winkelgebieden heeft een enorme impact op de leefbaarheid van een wijk. Samen met eigenaren, ontwikkelaars en ondernemers houden we op deze manier aantrekkelijke wijken om te wonen, werken en winkelen. Wij willen op deze manier samen met hen negentig winkeltransformaties gaan realiseren.’

Transformatiemanagers

Als eerste maatregel zijn er transformatiemanagers aangesteld. Zij gaan proactief met de vastgoedeigenaren in gesprek over hun leegstaande vastgoed. Als een vastgoedeigenaar en of een ontwikkelende partij bereid is om mee te werken, helpt de gemeente hen bij het vergunningentraject. Ook kunnen zij een beroep doen op een hiervoor speciaal ingestelde expertpool. Een architect, bouwkundige en een financieel adviseur begeleiden hen in het transformatieproces. Vaak ontbreekt het bij kleine vastgoedeigenaren aan kennis en zijn zij onbekend met wet- en regelgeving, waardoor zij niet optimaal de transformatiekansen benutten. Kathmann: ‘De pilot moet inzicht geven in welke maatregelen succesvol zijn. Daarna gaan we onderzoeken of het wenselijk is om aan de succesvolle maatregelen stadsbreed een vervolg te geven.’

De aanpak richt zich op winkelpanden buiten de kernwinkelgebieden, voornamelijk in de aanloopstraten en de verspreid liggende winkels. Het gaat om de volgende straten:

• Oude Noorden: Tollenstraat, Noordsingel, Bergweg, Benthuizerstraat, Roderijselaan, Roderijstraat
• Feijenoord: Strevelsweg, Riederlaan, Putsebocht
• Charlois: Katendrechtse Lagendijk, Wolphearsbocht
• Crooswijk: Crooswijkseweg.

De proef loopt drie jaar. Elk jaar zullen de genomen maatregelen worden geëvalueerd en waar nodig worden aangepast.

Reageer op dit artikel