nieuws

Businesscase energieneutrale wijk vergt aanpassing regelgeving

Beleggingen

Slimme, energieneutrale wijken zijn technisch haalbaar. Met aangepaste wet- en regelgeving die voorziet in flexibele energieprijzen is de business case in Nederland sluitend te maken.

Businesscase energieneutrale wijk vergt aanpassing regelgeving

Dat blijkt uit de resultaten van het Europese innovatieprogramma REnnovates naar de mogelijkheden bestaande woonwijken op een slimme en toekomstbestendige wijze energieneutraal te maken. De resultaten zijn voortgekomen uit de transformatie van in totaal 249 bestaande huurwoningen naar nul-op-de-meter woningen. Het eindrapport is tijdens een symposium in Homestudio’s – het Experience Center Wonen van bouwconcern BAM in Utrecht – gepresenteerd aan minister Eric Wiebes en de Vlaamse minister Bart Tommelein.

Volgens Dennis van Goch, projectmanager Innovatie bij BAM, kan de bijdrage aan de energietransitie bovendien aanzienlijk vergroten worden ‘als we slagen in onze ambitie het REnnovates concept op Europese schaal uit te bouwen. In België, Spanje en Polen zijn de eerste initiatieven al genomen.´

Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes gaf aan dat REnnovates heeft aangetoond dat energieneutraal op de schaal van de wijk mogelijk is. ‘We staan aan het begin van de leercurve. Door initiatieven bij elkaar te blijven brengen en innovaties te stimuleren, kunnen we Nederland wijk voor wijk verduurzamen.’

Sinds de start van REnnovates in 2015 zijn 249 bestaande huurwoningen in Heerhugowaard, Soesterberg/Soest en Woerden getransformeerd naar gasloze nul-op-de-meter woningen. De verouderde woningen maken nu deel uit van een slimme wijk waarin energie zo efficiënt en effectief mogelijk wordt gebruikt. Naast zonnepanelen en warmtepompen zijn tevens thuisbatterijen en een wijkbatterij (Woerden) toegepast. Door slimme sturing met warmtepompen en het opvangen van opwekpieken met accu’s, is het voor de netbeheerder mogelijk om kostbare investeringen ten behoeve van capaciteit op het elektriciteitsnetwerk te minimaliseren of zelfs te voorkomen. BAM verwacht dit op termijn als nieuwe dienstverlening aan de netbeheerders te kunnen aanbieden.

Het REnnovates-project is in 2015 gestart door BAM als uitbreiding van het innovatieprogramma de Stroomversnelling. De EU heeft destijds een projectsubsidie van € 5 miljoen beschikbaar gesteld vanuit Horizon 2020, hét Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie.

Reageer op dit artikel