nieuws

Elkien gaat 2.500 woningen afstoten

Beleggingen Premium

Elkien gaat 2.500 woningen afstoten

Leeuwarden Woningcorporatie Elkien trekt zich de komende vijftien jaar terug uit zestig kleine dorpen. Er worden 2.500 woningen afgestoten.

Naar schatting worden er tussen de 500 en 800 gesloopt. Dat meldt de Leeuwarder Courant. Uit een woonbehoefteonderzoek door bureau Partoer blijkt volgens Elkien dat het grootste deel van de starters op de woningmarkt – jongeren – niet niet in de dorpen wil wonen. Het rapport, gefinancierd door de provincie, kwam er in opdracht van de …