nieuws

Vastgoed levert Rijk 317 miljoen op

Beleggingen

Vastgoed levert Rijk 317 miljoen op
Bijlmerbajes Amsterdam

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in 2017 ruim 330 gebouwen en terreinen verkocht die niet meer nodig waren voor het Rijk. De vastgoedverkopen in 2017 leveren de staatskas 317 miljoen euro op.

Dat maakte staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) bekend tijdens een bijeenkomst op het Hembrugterrein in Zaandam. De totale grondoppervlakte was 827 hectare. Het ging om ongeveer 75 gebouwen, waaronder tien kantoorgebouwen, vier gerechtsgebouwen, vier gevangenissen en zo’n 35 defensiegebouwen. Het vastgoed krijgt een nieuwe bestemming: meestal woningbouw, bedrijvigheid, educatie of een combinatie daarvan.

Daarnaast verhuurde of verpachtte het Rijksvastgoedbedrijf voor 138 miljoen euro aan gebouwen en terreinen. Het gaat daarbij vooral om agrarische grond. Verder staan op zo’n 125 plaatsen in Nederland windmolens op rijksgrond; bedrijven wekken daar 850 megawatt groene energie per jaar op. De verkoop van zand, grind en schelpen leverde 19 miljoen euro op, en de veiling van huurrechten van tankstations langs snelwegen 27 miljoen.

Op het Hembrugterrein, het voormalige fabrieks- en defensieterrein, komen ongeveer 1.000 woningen. Daarnaast komen er bedrijven, winkels en kantoren, die goed zijn voor zo’n 650 arbeidsplaatsen. Monumentale panden blijven bewaard en krijgen nieuwe gebruikers. Andere verkopen in 2017 waren het voormalige Missiehuis in Driehuis (Velsen), waar tachtig appartementen komen.

De afgestoten koepelgevangenis in Haarlem krijgt een educatieve bestemming: er komt een University College in. Ook de oude gevangenis aan de Havenstraat in Amsterdam krijgt een educatieve bestemming: een internationale school. Paleis Soestdijk wordt een centrum voor innovatie. In Almere kreeg agrarische grond van het Rijk in het gebied Oosterwold een bestemming voor woningbouw. Op termijn is daar ruimte voor 15.000 nieuwe huizen.

Op het terrein van een gesloopte kazerne in Eefde komen ongeveer tachtig woningen. In het voormalige UWV-kantoor in Emmen komen 45 appartementen. In Arnhem wordt het kantoor van de Dienst Landelijk Gebied getransformeerd naar honderd woningen. Op het terrein van de Bijlmerbajes in Amsterdam komt een nieuwe, duurzame woonwijk met ongeveer 1.350 woningen.

Het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de Plesmanweg in Den Haag krijgt 225 appartementen. Op een perceel bouwgrond op het Oostenburgereiland in Amsterdam is ruimte voor ongeveer 400 woningen in combinatie met bedrijfsruimtes en een parkeergarage.

Reageer op dit artikel