nieuws

INREV viert jubileum op uitverkocht jaarcongres

Beleggingen

INREV viert jubileum op uitverkocht jaarcongres

Het jaarcongres van INREV – 11 en 12 april in Dublin – staat in het teken van investeren in een laatcyclische markt en de viering van het vijftienjarig bestaan.

Voor Lonneke Löwik (44) wordt het haar eerste jaarcongres als ceo van de in Amsterdamse ITO-toren kantoor houdende Europese branchevereniging voor niet-beursgenoteerd vastgoed. De Nederlandse staat sinds december vorig jaar aan het roer van INREV. Haar voorganger, de Duitser Matthias Thomas, vertrok in de zomer van 2017 naar een onderneming in Berlijn na zeven jaar leiding te hebben gegeven aan de in 2003 opgerichte vastgoedorganisatie.

‘Omdat ik INREV gewoon een fantastische organisatie vind, waar ik altijd met veel veel plezier gewerkt heb’, licht Löwik haar eigen overstap toe. Zij keerde terug naar haar oude nest. In de periode 2009-2014 was zij ook al werkzaam voor INREV. Zij was eerder Director Research & Market Information en Director of Professional Standards. Na haar vertrek vestigde zij zich als zelfstandig strategisch consultant. Zij was betrokken bij de lancering van de Global Infrastucture Investor Association (GIIA), een wereldwijde  lobby-organisatie, gevestigd in Londen,  voor beleggers in infrastructuur. In juni 2016 werd zij hoofd Operaties bij de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) in Amsterdam, een internationale organisatie gespecialiseerd in het beoordelen van duurzaamheidsprestaties van genoteerde en niet-genoteerde vastgoedportefeuilles.

Stevige groei

Onder haar voorganger Thomas kwam INREV sterker uit de dip als gevolg van de Europese vastgoedcrisis en maakte een stevige groei door. Hetgeen uiteraard ook te danken was aan het krachtige herstel van de sector. Het ledenaantal groeide naar 400 aangesloten bedrijven en organisaties, terwijl het personeelsbestand verdubbelde tot 26 man.

Die personeelsgroei was nodig om de uitdijende dienstverlening in goede banen te leiden. Zo beschikt INREV ook alweer jaren over een eigen kantoor in Brussel voor de lobby richting de EU, waaraan drie mensen verbonden zijn.

Het vergaren en analyseren van marktinformatie is ook sterk gegroeid. De vijf inmiddels bestaande INREV-indices meten de prestaties van fondsen en niet van gebouwen. Daaronder ook een wereldwijde index, die samen met de Aziatische en Amerikaanse brancheorganisaties ANREV en NCREIF door INREV wordt samengesteld. De eerste uitkomsten van de toekomstige Asset Level Index –  waarvoor het INREV-bestuur vorig jaar groen licht gaf en waaraan dertig zogenoemde  ‘founding members’ zich hebben gecommitteerd – zullen tijdens het jaarcongres van 2019 gepubliceerd worden. Deze nieuwe Europese index meet de prestaties op gebouwniveau en belooft  volgens INREV een ‘grote doorbraak in de transparantie van de institutionele Europese vastgoedbeleggingsmarkt’.

Brede vakorganisatie

Ook op het gebied van richtlijnen en industry standaarden zijn de activiteiten sinds 2003, toen INREV onder leiding van ceo Judy Hill in het Amsterdamse WTC van start ging met een honderdtal leden, flink uitgebreid. Dat geldt zeker ook voor het aantal evenementen en opleidingen. Zo ontvangen in de loop van dit jaar de eerste cursisten hun INREV-Henley Business School Certificate voor beleggen in Europees niet-genoteerd vastgoed. De opleiding is opgezet samen met de Britse Henley Business School en beslaat vijf trainingen en een assessment dat binnen drie jaar moet zijn afgerond. Volgens Löwik ook een mooi voorbeeld van de evolutie die INREV heeft ondergaan de afgelopen vijftien jaar van vooral gericht op topmanagers tot een veel bredere vakorganisatie, voor ook het middenkader en jonge vastgoedprofessionals.

Groot verschil met de beginjaren is tevens dat INREV zich sinds 2013 niet meer uitsluitend focust op niet-genoteerde vastgoedfondsen, maar ook op andere niet-genoteerde zoals joint ventures, clubdeals en separate accounts. Op de vraag van Vastgoedmarkt of dat kwam, zoals vaak wordt gezegd, omdat de crisis de zwakte van het fondsmodel bloot legde en de tegenstellingen tussen grote en kleinere beleggers, zegt Löwik: ‘Ik denk niet dat je alle ellende van toen kunt afschuiven op het fondsmodel, maar het heeft beleggers wel bewust gemaakt welk product het beste bij ze past voor de verschillende beleggingsstrategieën.’

Wilde jaren

Volgens haar hield de malaise ook verband met de enorme beleggingsdruk als gevolg van The Wall of Money in de wilde jaren voorafgaande aan de crisis. ‘Fondsen zijn wel degelijk nog steeds erg aantrekkelijk voor kleinere en middelgrote beleggers, maar ook voor grote beleggers in bepaalde producten en markten. De uitbreiding naar de andere structuren is vooral ingeven door een  evolutie in de markt, waarop INREV zich heeft aangepast.’

Nieuwste aandachtsgebied van INREV vormt technologische innovatie, kortweg proptech genoemd. Hiertoe is vorig jaar een speciale techwerkgroep in het leven geroepen onder leiding van Alexander Taft van vermogensbeheerder Invesco die thans bezig is met een eerste inventarisatie van alle toepassingsmogelijkheden in de markt zoals blockchain en allerlei nieuwe applicaties en platforms en welke rol INREV zelf daarin eventueel zou kunnen spelen.

Pas op de plaats

De nieuwe ceo laat zich geen uitspraken ontlokken over hoe zij de toekomst van INREV precies ziet ‘al heb ik daar uiteraard wel ideeën over’. Volgens de nieuwe topvrouw is het vijftienjarig bestaan een mooie gelegenheid voor een pas op de plaats en bezinning op de toekomst. Momenteel wordt een omvangrijk onderzoek verricht onder de leden naar hun positie in de markt en de vraag hoe INREV hen het beste terzijde kan staan bij alle marktveranderingen. ‘We willen met dit onderzoek antwoord krijgen op de vraag of we een aantal zaken meer of minder moeten doen en wellicht ook nieuwe wegen moeten inslaan’, licht zij toe.  De achterban bestaat uit pensioenfondsen, verzekeringsbedrijven, vastgoedvermogensbeheerders, fondsmanagers en andere dienstverleners zoals vastgoedadviseurs, advocaten-en accountantskantoren, fondsadministrateurs en andere dienstverleners. Sterkst vertegenwoordigd is van oudsher het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door Duitsland, Nederland, Noord-Europa en de VS.

Geen eindeloze groei

Op de achtergrond speelt ongetwijfeld ook het idee dat de groei niet eindeloos door kan gaan. Dat geldt ook voor INREV’s ledenaantal, waarvan de groei geremd wordt door de consolidatieslag in de sector. Consolidatie is de dominante trend in de vastgoedvermogenssector, al blijft het een groeimarkt, die middelgrote en kleinere nichespelers meer dan genoeg speelruimte biedt, stelde INREV-researchdirecteur  Henri Vuong vorig najaar in een interview met Vastgoedmarkt

De begin deze maand gepubliceerde INREV-kwartaalindex over het vierde kwartaal  2017 noteerde voor heel het jaar opgeteld overigens wederom een prachtig totaalrendement van 9,55 procent. Alle vastgoedsegmenten leverden een positief rendement voor beleggers op in het vierde kwartaal.

Laatcyclisch investeren

Toch staat het thema van het INREV- jaarcongres, op in de Ierse hoofdstad Dublin, uiteraard niet voor niks in het teken van de ‘do’s en donts’ van investeren in een laatcylische markt. Vingerwijzing dat het aanhoudende vastgoedfeestje, vooral te danken  aan de nog altijd ongekend lage rente, volgens INREV bijna voorbij is? ‘Er zijn duidelijke signalen dat we in de latere stadia van de cyclus verkeren’, stelt Löwik onomwonden. ‘Het blijkt uit de toenemende risicobereidheid van beleggers, de hoge prijzen van de assets en de grote hoeveelheid geld in de markt dat we redelijk naar de top van de markt gaan. Maar het kan best nog een paar jaar duren voordat de neergang inzet  en dat tijdstip zal ook per markt en segment kunnen verschillen.’

Moeten we ons zorgen gaan maken over een vrije val van de vastgoedwaardes à la 2009-2010? ‘De markt is nu fundamenteel anders dan toe’, analyseert de INREV-ceo. ‘Er werd toen veel meer speculatief gebouwd  en geïnvesteerd met vaak extreem hoge schuldgraden, terwijl de ontwikkelingspijplijnen exorbitant groot waren. Van dat alles is nu geen sprake.’

Topprogrammering

De INREV-jaarcongressen, waarvan de eerste in 2005 plaatsvond, zijn door hun topprogrammering uitgegroeid tot hoogtepunten van het vastgoedjaar. Ook dit keer is dat weer aardig gelukt met sprekers zoals Michael Heisse, Chief Economist Allianz, John MicKinley van Blackrock, Joschka Fischer, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en Tim Harford, schrijver van de internationale bestseller The undercover economist strikes back.

Reageer op dit artikel