nieuws

Huurgroei Nederlands vastgoed houdt aan

Beleggingen

Huurgroei Nederlands vastgoed houdt aan

Nederland blijft de komende vijf jaar een toplocatie voor vastgoedbeleggers, stelt Deutsche Asset Management Zowel op de kantoren-, woning- en logistieke markt is deze periode forse huurgroei te verwachten.

Dat schrijft Deutsche Asset Management (DAM) in de op 14 maart gepubliceerde Netherlands Real Estate Strategic Outlook. Alle indicatoren in Nederland staan op groen. De werkloosheid loopt in rap tempo terug en de consumentenbestedingen nemen toe. De vastgoedmarkt profiteert daarvan. Zo heeft Nederland een sterke e-commerce sector die de vraag naar XXL-logistieke centra in het zuiden van het land ondersteunt.

Ook dreigt een tekort aan bouwgrond rond logistieke hotspots als Schiphol. Tegelijkertijd stijgen de grondprijzen door concurrentie van andere beleggingsklassen. In deze context zullen de huren volgens DAM de komende vijf jaar in Amsterdam en Rotterdam respectievelijk met 2,4 en 1,5 procent per jaar stijgen. Door het gebrek aan goede centra vindt veel nieuwbouw plaats. Die nieuwe centra drijven wel een wig tussen primaire locaties en de secondaire markt. Met het stijgende aanbod van nieuwe centra komen bovendien de huren van de oudere voorraad onder druk te staan.

In Amsterdam is de kantorenleegstand tussen 2012 en 2017 gehalveerd naar 9 procent. Kantoorgebouwen – vooral in West en Zuidoost – zijn omgebouwd naar andere functies. Deze kantoorregio’s zijn nu weer bezig aan een opmars. Omdat er weinig plek is om te bouwen in Amsterdam, stijgen de huren fors. De verwachting van DAM is dat de huurprijzen van kantoorruimte in Amsterdam de komende vijf jaar jaarlijks met 2,4 procent stijgen. De aanvangsrendementen blijven aantrekkelijk vergeleken met veel andere Europese markten.

Door het tekort aan product in Amsterdam, zoeken bedrijven naar andere locaties in de Randstad. Zo weten steeds meer bedrijven Utrecht te vinden als vestigingslocatie. De positieve demografische vooruitzichten, stedelijke vernieuwing, goede bereikbaarheid en de betaalbare huren zorgen voor goede huurgroeiverwachtingen.

Ook de woningmarkt blijft volgens de vermogensbeheertak van Deutsche Bank aantrekkelijk voor beleggers. Door de geleidelijke liberalisering van de woningmarkt, worden in Nederlandse steden steeds meer vrijesectorhuurwoningen gebouwd in het middensegment. Dit betekent echter niet dat het gapende gat tussen vraag en aanbod wordt gedicht. Gezien de demografische trends zal de woningnood alleen maar verder toenemen. Dat zal worden weerspiegeld in stijgende huren, besluit DAM.

Reageer op dit artikel