nieuws

Round Hill investeert in woningbouw Merwede Kanaalzone

Beleggingen

Round Hill investeert in woningbouw Merwede Kanaalzone
Woningbouw Merwede Kanaalzone, Beeld: Marco Broekman en OKRA

Round Hill Capital, Boelens de Gruyter en G&S hebben een woningbouwlocatie van 4,3 hectare gekocht in het stadsvernieuwingsgebied Merwede Kanaalzone in Utrecht.

Op de gekochte grond Aan de Kanaalweg 14-19 staat nu nog het twaalf kantoorgebouwen tellende Smart Business Park. De Merwede Kanaalzone ligt in het zuidwesten van de stad en strekt van de A12-ring tot het Holland Casino aan de Overste Den Oudenlaan. Medio februari heeft de Utrechtse gemeenteraad het visiedocument en de milieueffectrapportage goedgekeurd voor de herontwikkeling. De nieuwe stadswijk moet er komen, omdat de Utrechtse bevolking naar verwachting groeit van 345.000 nu naar 410.000 in 2030.

Round Hill Capital heeft meer dan 10.000 woningen in Nederland en wil dat aantal uitbreiden. Over de locatie in Utrecht zegt Michael Bickford, ceo van Round Hill Capital: ‘Het gebied heeft enorm veel potentie, en de gemeente wil de nieuwe wijk laten groeien tot een totaal van 6.000 à 10.000 wooneenheden.’ Hoeveel woningen de drie partners gaan realiseren, is nog onbekend. De bouwstart staat gepland in 2020, reageert Boelens de Gruyter desgevraagd.

De Utrechtse wethouder Paulus Jansen (Wonen): ‘Het plan past uitstekend bij de strategie die we als gemeente hebben uitgestippeld. Niet alleen kwantitatief – Merwede biedt immers plaats aan duizenden woningen – maar ook in kwalitatieve zin. Het wordt een diverse, duurzame en aantrekkelijke stadswijk voor iedereen.’

Maarten de Gruyter, directeur van Boelens de Gruyter: ‘Het is de wens van de gemeente is om er een levendige, energiezuinige en groene wijk van te maken. Parkeren kan straks alleen aan de rand van de wijk en in garages, waardoor auto’s hier uit het straatbeeld verdwijnen. Door het autovrije karakter en de focus op voetgangers en fietsen worden alternatieve manieren van vervoer kansrijker, zoals openbaar vervoer, autodelen en de aanleg van zogenoemde mobiliteitshubs.’

Jason Blackmore, algemeen directeur van G&S Vastgoed: ‘De woningen in de nieuwe wijk zullen variëren in hoogte, omvang, architectuur, typen en prijsklassen. In de collectieve binnentuinen en de inspirerende openbare ruimtes ontmoeten bewoners elkaar. In Merwede worden niet alleen auto’s gedeeld, maar ook spullen, voorzieningen en diensten. Ook zal Merwede functioneren als proeftuin voor het nieuwe stedelijk leven. Daarom is in het ontwerp nadrukkelijk ruimte voor innovaties op het gebied van mobiliteit, energie, gezondheid, sociale duurzaamheid en milieu. Doel is het creëren van een gezonde, energieneutrale en klimaatbestendige stadswijk.’

De koper werd bijgestaan door Arnoud Matthijssen van HMK Notarissen.

Reageer op dit artikel