nieuws

Miljarden blijven vloeien naar woningmarkt

Beleggingen

Miljarden blijven vloeien naar woningmarkt
Grotiusplaats Den-Haag

In 2017 is een recordbedrag van 5,5 miljard euro geïnvesteerd in huurwoningen. Dit jaar hebben beleggers 7 miljard euro beschikbaar.

Dat schrijft Capital Value op basis van eigen onderzoek. Beleggers hebben vorig jaar miljarden niet kunnen investeren doordat er te weinig aanbod was van bestaande complexen en nieuwbouwprojecten. Alleen al de Nederlandse pensioenfondsen hebben 1,5 miljard euro niet kunnen investeren in Nederlandse huurwoningen.

Voor 2018 geven de ondervraagde Nederlandse én buitenlandse beleggers aan gezamenlijk ruim 7 miljard euro beschikbaar te hebben voor investeringen in Nederlandse huurwoningen. Nog nooit was er zoveel geld beschikbaar voor de Nederlandse woningmarkt. Een groot deel van de woningcorporaties wil en kan de komende jaren meer woningen bouwen. Ongeveer 63 procent geeft echter aan onvoldoende grondposities te hebben om nieuwe plannen te kunnen realiseren.

Daarnaast geeft 27 procent aan dat onvoldoende medewerking vanuit de gemeente reden is voor het niet kunnen realiseren van nieuwbouw. Het is van belang dat gemeenten corporaties de mogelijkheid bieden kleinere sociale woningen te bouwen voor starters en ouderen zodat corporaties grotere (duurdere) woningen kunnen verkopen en de vrijgekomen middelen kunnen gebruiken voor nieuwe investeringen. Hierdoor kan ook gebruik gemaakt worden van het recordbedrag dat bij beleggers beschikbaar is.

Marijn Snijders, mededirecteur Capital Value: ‘De komende gemeenteraadsverkiezingen kunnen een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van de tekorten. Het zou mooi zijn als coalitieonderhandelingen niet leiden tot vertragingen van RO-procedures. Gemeenten moeten tijdens de coalitieonderhandelingen middeldure huur als speerpunt meenemen. Daarnaast zullen gemeenten ook lagere grondprijzen moeten aanvaarden als zij sociale en middeldure huur voor langere termijn willen borgen in hun gemeente.’

Reageer op dit artikel